Dosyalar

BASİT KONAKLAMA TESİSİ BELGESİ ZORUNLULUĞU HK.

1418

T.C. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden Odamıza gelen yazıda; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yazısına atfen;  28.07.2021 tarih ve 31551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 18.07.2021 tarihli ve 7334 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile “Konaklama tesislerinin faaliyetlerine devam edebilmeleri için Turizm İşletme Belgesi veya Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesi alma zorunluluğunun getirildiği” , yasal süresi içerisinde başvuru yapmayan konaklama tesislerine ek süre tanınmayacağı ve faaliyetlerine izin verilmeyeceği bildirilmiştir.

Bu kapsamda; Turizm işletmesi belgeli tesislerin basit konaklama turizm işletmesi belgesine ilişkin Geçici 11 inci madde düzenlemesinden muaf olduklarını da belirtmek suretiyle, turizm sektöründe herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için 28.07.2022 tarihine kadar;

  • 28.07.2021 tarihinden önce ilgili idaresinden alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyette bulunan ve turizm işletmesi belgesi bulunmayan üyelerimizin basit konaklama turizm işletmesi belgesi almak için başvuruda bulunmak üzere Alanya Turizm Danışma Bürosuna veya İl Müdürlüğüne müracaatı;
  • 28.07.2021 tarihinden sonra ilgili idaresinden ilk defa işyeri açma ve çalışma ruhsatı alan konaklama tesislerinin ise 2634 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan “Yetkili idare  tarafından  işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi almaları zorunludur.” hükmü uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı’na e-Devlet üzerinden başvurmaları gerektiği hususunu üyelerimize önemle duyururuz.

 

Ekler
1-Yönetmelik (3 sayfa)
2-Dilekçe Örneği (1 sayfa)
3-Başvuru Evrakları (1 sayfa)EKLER

  • Ek1: Yönetmelik (1,89 MB)
  • Ek2: Dilekçe Örneği (1,35 MB)
  • Ek3: Başvuru Evrakları (617,72 KB)