DİJİTAL REKABET YARIŞMASI HAKKINDA

2191

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 30.04.2021 tarih ve 58690846-720- sayılı yazısı;

Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü (EIT), Avrupa Birliği tarafından 2008 yılında Avrupa’nın yenilikçilik kapasitesini artırmak üzere kurulmuştur. 2021- 2027 döneminde AB Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı Ufuk Avrupa altında konumlandırılan Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü (ElT); farklı sektörlere hitap eden sekiz ‘Bilgi ve Yenilik Topluluğu (KIC)’ aracılığıyla iş dünyası, eğitim ve araştırma alanlarından 1500 paydaşı bir araya getirerek Avrupa’nın en büyük yenilik ağını oluşturmaktadır.

2010 yılında kurulan Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü Dijital Bilgi ve Yenilik Topluluğu ise (EIT Digital KIC), Avrupa’nın kapsayıcı, adil, sürdürülebilir ve rekabetçi bir dijital ekosisteme kavuşturulması amacıyla şirketler, KOBİ’ler, araştırmacılar, mühendisler, iş insanları ve yatırımcılar arasında güçlü bir ağ oluşturarak iş planı geliştirilmesi ve finansman alanlarında destekler sağlamaktadır. Bu doğrultuda, geçtiğimiz on yıl boyunca 2200’den fazla öğrenci, 370 girişim ve 200 teşebbüs desteklenmiş, bu sayede 530 ürün ve hizmet ticarileştirilmiştir.

Bu desteklerden biri ise, 2014 yılından bu yana gerçekleştirilen ve ‘derin teknoloji’ alanında başarılı girişimlere destek sağlayan Dijital Rekabet Yarışmasıdır (Digital Challenge). Yarışma kapsamında gelişmiş, kopyalanması zor dijital altyapıya sahip ürün ve hizmetler sunan büyüme aşamasındaki girişimcilerin, uluslararası bir ölçeğe erişmeleri ve olgunlaşmaları hususlarında destek sunulmaktadır.

2014’teki ilk yarışmadan bu yana 2500 ürünün sunulduğu program sayesinde pek çok teşebbüs uluslararası nitelik kazanmış ve altyapılarını geliştirme fırsatı bulmuştur. Dijital Rekabet Yarışması kapsamında en başarılı yirmi başvuru sahibi; şirket temsilcileri, yatırımcılar ve uzman jüri grubunun bulunduğu bir etkinliğe davet edilecek ve bu yirmi başarılı başvuru sahibi arasından seçilecek en başarılı üç girişimci, toplamda 250 bin avroluk para ödülünün yanı sıra uzman bir ekip tarafından sağlanan nitelikli bir eğitim programı ve “şirketler, KOBİ’ler, araştırma enstitülerinden” oluşan iki yüzden fazla sayıda üyeye sahip bir yenilik ağına katılma şansı elde edecektir.

Dijital Rekabet Yarışmasına başvuruda bulunabilmek için, uluslararası piyasalara açılmak isteyen ve hızla gelişen bir teknoloji şirketi olmak, en erken on yıl önce kurulmuş olmak ve büyüme aşamasında olmak (2020 yılında minimum 300 bin avro gelir elde etmiş ya da minimum 2 milyon avro yatırım almış olmak) şartları aranmaktadır.

Ufuk Avrupa Programı kapsamında duyurulan ve 10 Mayıs 2021’e kadar başvuruya açık olacak “Dijital Rekabet Yarışması” çağrısına ilişkin başvuru şartlarını gösteren belgeye, Ek’te ulaşılabilir, ayrıca çağrıyla ilgili sorular için programın koordinatör kuruluşu olan TÜBİTAK ile (ncpdis@tubitak.gov.tr) ve AB Başkanlığı ile (abprogramlari@ab.gov.tr) iletişime geçilebileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.