EKONOMİ BAKANLIĞI’NIN DESTEKLERİ ODAMIZDA ANLATILACAK

932

Ekonomi Bakanlığı’nın sağladığı destekler ve gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin bilgilendirme semineri 09 Aralık 2017 Cumartesi günü saat 14.00’de ALTSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Toplantıya; İhracat Genel Müdürlüğü, İthalat Genel Müdürlüğü, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği(AB) Genel Müdürlüğü, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye (TUYS) Genel Müdürlüğü, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler(SBYYH) Genel Müdürlüğü, Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Genel Müdürlüğü ve Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme (EAD)Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından katılım sağlanacak.

Toplantıda, İhracat Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından, Dâhilde İşleme Rejimi, ihracata yönelik devlet destekleri ve uygulamaları; İthalat Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından, ithalatta uygulanan ticaret politikası savunma araçları, ilave gümrük vergileri ile telafi edici vergi uygulamaları; Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından son dönemde imzalanan ya da müzakereleri devam eden mal ve hizmet ticaretine yönelik ikili/çok taraflı ticaret anlaşmaları; TUYS Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından, firmaların bulunduğu iller bazında “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” kapsamında uygulanan destekler; SBYYH Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından serbest bölgeler, yurt dışı müteahhitlik ve müşavirlik faaliyetleri, çeşitli hizmet sektörlerine yönelik uygulamalar; ÜGD Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından, Ekonomi Bakanlığınca yürütülen ürün güvenliği uygulamaları ile genel olarak ürün belgelendirmeleri, teknik engeller ve bazı tarım ürünleri ihracatında ticari kalite denetimleri; EAD Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından ise Türkiye ve Dünya ekonomisi ve dış ticareti ile ilgili gelişmeler hakkında firmalardan gelecek sorular cevaplandırılacak.

09 Aralık 2017 Cumartesi günü saat 14.00’de ALTSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek toplantıya tüm üyelerimiz davetlidir.