İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI HAKKINDA

4539

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Antalya Valimiz Sayın Münir Karaloğlu başkanlığında toplanarak; İçişleri Bakanlığı’nın 11.05.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli E.7809 sayılı “Koronavirüs Tedbirleri (Alışveriş Merkezleri Hk.)” konulu genelgesi çerçevesinde gerekli tedbirleri kararlaştırmak için, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden 12.05.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.

KARARLAR:

Koronavirüs (Covid-19) salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla birçok tedbir kararı alınarak hayata geçirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen genelgesiyle; 11.05.2020 tarihinden itibaren faaliyetlerini sürdüren Alışveriş Merkezlerinde, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatça belirlenen kurallara ilave olarak; Ticaret Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler ile Sağlık Bakanlığı’nın 09.05.2020 tarihli ve 149 sayılı genelgesi ışığında uyulması gereken usul ve esaslar bildirilmiş ve gerekli kararların alınması istenmiştir.

Genelgede belirtilen hususlar ışığında yapılan değerlendirme sonucunda;

1. Genel Esaslar olarak;

a) AVM’lerin 10.00-22.00 saatleri arasında faaliyet yürütebileceklerine,

b) AVM’lerde bulunan/bulunacak çalışan, yönetici ve müşterilerin tıbbi maske/bez maske kullanmasının zorunlu olduğuna, maske kullanımı hususuna riayet etmeyen kişilerin AVM’lere alınmasına müsaade edilmeyeceğine, (Bu kapsamda, özellikle AVM çalışanlarının maskelerinin nemlendikçe/kirlendikçe yenileri ile değiştirilmesine)

c) AVM’lerin giriş/çıkışlarında görev yapan güvenlik görevlilerinin (fiili olarak görev yaptıkları süre boyunca) maskeyle birlikte gözlük ya da yüz koruyucu/siperlik kullanmalarının zorunlu olduğuna,

d) AVM’lere girişte herkesin (çalışanlar dahil) ateş ölçümünün yapılmasına ve ateşinin 38°C’dan yüksek olduğu tespit edilen kişi/kişilerin içeri alınmayarak, ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesine,

e) AVM’ye gelen müşterilerin mümkün olan en kısa süre içinde alışveriş yapıp, ayrılmasının esas olduğuna (içeride en fazla 3 saat kalabileceklerine), bu kapsamda, müşterilere sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri, uzun süre AVM içinde kalmamaları yönünde afiş, sinevizyon, anons vb. yöntemlerle gerekli uyarıların yapılmasına,

f) AVM’lerin oturma, bekleme, dinlenme amaçlı kullanılan ortak alanlarının yanı sıra restoran/lokanta ile yeme-içme alanlarında bulunan tüm sandalye, koltuk ve masaların kaldırılmasına,

g) İçişleri Bakanlığı’nın 21.03.2020 tarihli ve 5760 sayılı genelgesinde ve Kurulumuzun 21.03.2020 tarihli ve 2020/03 no.lu, 17.04.2020 tarihli ve 2020/22 no.lu kararlarında belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak; AVM içerisinde bulunan lokanta ve restoranların sadece al götür ve\veya paket servis şeklinde hizmet verebileceklerine, AVM’lerin toplu olarak faaliyet yürüttükleri yeme-içme katı vb. alanlarda sipariş vermek/siparişini almak üzere bekleyen müşteriler için işyerleri önünde zemine bir metre aralıklarla sosyal mesafe uyarı işaretlerinin çizilmesine,

h) Danışma, iş yeri girişi, ödeme noktası vb. yerlerde sosyal mesafe kuralının göz ardı edilme ihtimaline karşı bu alanlara bir metre aralıklarla sosyal mesafe uyarı işaretlerinin çizilmesine,

i) İçişleri Bakanlığı’nın 16.03.2020 tarih ve 5361 sayılı genelgesi ve Kurulun 21.03.2020 tarihli ve 2020/02 no.lu, 25.03.2020 tarihli ve 2020/06 no.lu kararları kapsamında oyun alanı/merkezi, internet kafe, ganyan bayi, kafe, sinema, spor merkezi, hamam, sauna vb. işletmeler ve iş yerlerine yönelik kısıtlama tedbirlerinin uygulanmasına devam edildiğinden, AVM’lerde bulunan anılan nitelikteki iş yerlerinin/işletmelerin faaliyetlerine izin verilmemesine,

j) Koronavirüs pandemisi süresince AVM’lerde konser, gösteri vb. toplu etkinliklerin yapılmasına müsaade edilmemesine,

k) AVM’lerin içinde bulunan berber, kuaför ve güzellik salonlarının, İçişleri Bakanlığı’nın 06.05 2020 tarihli ve E.7647 sayılı genelgesinde ve Kurulumuzun 07.05.2020 tarihli ve 2020/30 no.lu kararında yer alan kurallara riayet etmek şartı ile faaliyetlerini yürütebileceklerine,

l) AVM’lerin içinde bulunan asansörlerin yalnızca özel gereksinimi olan bireyler tarafından kullanılabileceğine, bu kapsamda, asansör içerisinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması gereken alanların aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmesine,

m) AVM ziyaretçilerinin yönlerini bulma ve bulundukları lokasyondan bina içerisindeki bir başka yere (mağaza, otopark, bebek bakım odası, danışma, asansör vb.) nasıl gidecekleri konusunda rehber görevi üstlenen dokunmatik dijital yönlendirme sistemlerinin kapalı tutulmasına,

n) AVM’lerde, oto yıkama hizmeti ile vale hizmetinin geçici bir süreliğine verilmemesine, mescitlerin ise Sağlık Bakanlığı’nca belirlenecek takvime kadar kullanılmamasına,

2. AVM ve AVM İçindeki İş Yerlerinde Bulunabilecek Müşteri Sayısı ile ilgili olarak;

Sosyal mesafe kuralını korumak, salgının yayılmasını önlemek için AVM’lere /AVM içinde bulunan iş yerlerine müşteri kabulünün aşağıda belirtilen şekilde olmasına:
a) AVM’lerin toplam inşaat alanından otopark, depo, tesisat katı/odası, yönetici/ odası, idari bürolar, çalışan yemekhaneleri, yangın merdiveni vb. müşteri kabul edilmeyen alanlar çıkarıldıktan sonra aktif müşteri/ziyaretçi kabul edilebilecek alanlarına aynı anda 10 m2 ye bir kişi olacak şekilde müşteri kabul edilebileceğine, (Örneğin; 1.000 m²’lik toplam aktif müşteri kabul edilebilecek alanı bulunan bir AVM’de aynı anda en fazla 100 müşteri bulunabileceğine)

b) AVM’de faaliyet yürüten her bir iş yerinin toplam satış alanına (depo ve yönetici odası hariç, kalan deneme kabinleri dahil), müşteri ve çalışanlar dahil 8 m²’ye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabul edebileceğine, (Örneğin; 32 m²’lik bir iş yerinde toplam 4 kişi bulunabileceğine)

c) Belediye İmar Müdürlükleri tarafından AVM’lerin onaylı mimari projeleri esas alınarak; AVM’nin aktif kullanım alanında aynı anda bulunabilecek müşteri sayısı ile her bir iş yeri için aynı anda bulunabilecek kişi sayısının yukarıdaki (a) ve (b) bendlerine göre ayrı ayrı belirlenerek, resmi yazı ile AVM yönetimine tebliğ edilmesine ve AVM yönetimi tarafından her türlü iletişim kanalı ile müşterilere duyurulmasına,

d) AVM yönetimince, AVM’ye aynı anda kabul edilebilecek toplam müşteri sayısını gösteren duyuruların, herkes tarafından görülebilecek bir şekilde (AVM girişlerine pankart şeklinde) asılmasına ve AVM’lerin internet sayfalarında bu bilgiye yer verilmesine,

e) AVM içindeki iş yerlerinin girişine de o iş yeri için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısını gösteren pankart, afiş veya tabela asılmasına/konulmasına,

f) AVM yönetimince, aynı anda içeride bulunabilecek müşteri sayısı esas alınarak, AVM’ye giriş-çıkışı yönetecek bir sistem kurulmasına, içerideki müşteri sayısı maksimum sayıya ulaştığında içeriye kesinlikle müşteri/ziyaretçi kabul edilmemesine, ayrıca, giriş kapılarında oluşabilecek olası yoğunluğu önleyebilmek amacıyla sosyal mesafeyi belirten ve en az bir metre aralıklarla herkes tarafından görülebilecek bir şekilde zemin işaretlemesi yapılmasının sağlanmasına,

g) AVM’ye giriş-çıkışlarda müşterilerin karşılıklı temasını engellemek için tedbir alınmasına, müşterilerin mümkün olduğunca tek yönden giriş, tek yönden çıkış yapmasının sağlanmasına, bu amaçla yer işaretlemeleri ile yönlendirme yapılmasına,

3. Temizlik/Hijyen Kuralları Kapsamında;

a) Kişisel hijyen/temizlik kurallarını sağlamak üzere AVM içerisinde ve iş yerlerinin girişinde el antiseptiği bulundurulmasına,

b) Toksik etkileri nedeniyle dünyadaki sağlık otoritelerinin (Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezlerinin) kullanımını önermediği dezenfektan püskürtme sistemlerinin (dezenfektan tüneli vb. uygulamaların) AVM’lerde kullanımına izin verilmemesine,

c) AVM girişinde bulunan döner kapılar ile içeride bulunan yürüyen merdivenlerin bantları, kapı kolları, tırabzan ve asansör düğmeleri gibi sık dokunulan yüzeylerin üç saatte bir temizlenmesinin ve gerekli dezenfeksiyon işleminin yapılmasının sağlanmasına,

d) AVM’de bulunan ortak alanlar başta olmak üzere iş yerlerinin zeminlerinin günlük olarak su ve deterjanla temizlenmesine, sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri vb.) temizliğine ayrıca dikkat edilmesine, bu kapsamda, dezenfeksiyon işlemini sağlamak üzere gerekli dezenfektan maddelerinin kullanımının sağlanmasına,

e) AVM’lerde bulunan lavabo ve tuvaletlerin temizliğinde muhakkak dezenfektan kullanılmasına ve tuvaletlere usulüne uygun el yıkama ve maske kullanımına ilişkin afişlerin asılmasına,

f) AVM tuvaletlerinde bulunan el kurutma makinelerinin kullanımının
yasaklanmasına, bunların yerine tek kullanımlık kağıt havlular konulmasına,

g) Tuvaletlerde sıvı sabun kullanılmasına ve teması mümkün olduğunca azaltabilmek amacıyla muslukların, sıvı sabun ünitelerinin mümkünse fotoselli olmasının sağlanmasına,

h) Tuvaletlerin ana giriş/çıkış kapılarının elle temas etmeden açılabilmesi için gereken sistemin en kısa zamanda kurulmasına,

i) İşyerlerinde bulunan bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeylerinin dezenfektan maddelerle silinerek, gerekli dezenfeksiyonun sağlanmasına,

j) İş yerlerinde müşterilerin temas ettiği/edeceği çalışma tezgâhı ve ödeme terminallerinin (post cihazı vb.) her müşteriden sonra mutlaka temizlenmesine/dezenfekte edilmesine,

k) AVM’lerin ortak kullanıma sunduğu, hasta ve özel gereksinimi olan bireyler tarafından kullanılan tekerlekli sandalye vb. araçların bireysel kullanım sonrası mutlaka usulünce temizlenmesine/dezenfekte edilmesine,

l) AVM içinde bulunan, çok sayıda müşteri tarafından kullanılan ATM noktası/alanlarına muhakkak el dezenfektanı konulmasına, müşterilerin ATM’lere temas etmeden el dezenfektanı kullanmaları konusunda ATM noktalarına/alanlarına uyarıcı afişler asılmasına, ayrıca, ATM’lerin yoğun temas edilen yüzeylerinin her saat başında temizlenmesine/dezenfekte edilmesine,

4. AVM’lerde Ortam Havalandırmasına İlişkin Kurallar Kapsamında;

a) AVM’lerin havalandırma sistemlerinde kesinlikle iç ortam havası kullanılmamasına, havalandırma işleminin %100 dış ortam havası ile sağlanmasına,

b) AVM’lerin giriş kapılarında bulunan hava perdelerinin kesinlikle çalıştırılmamasına,

c) Merkezi havalandırma sistemleri dışında klima sistemlerinin kullanılmamasına,

d) Havalandırma işleminin bina kullanımda değilken (gece) dahi sürdürülmesine,

e) Havalandırma sisteminin filtrelerinin kontrollerinin ve değişimlerinin düzenli olarak yapılmasına, filtre değişimi aerosol oluşturacak işlem kabul edildiğinden bu işlem sırasında AVM personelinin N95/FFP2 maske, eldiven ve yüz siperliği kullanmasına, çıkarılan filtrenin çift kat poşetlenmek suretiyle atılmasına, ayrıca, klima santrallerinin normal temizlik periyotlarının kısaltılmasının da bu noktada önem taşımakta olduğuna,

f) Kirli hava çıkışının yapıldığı noktalarda insan geçişinin engellenmesine,

5. AVM’deki İş Yerlerinin Çalışma Kuralları Kapsamında;

a) İş yeri girişinde ve kasalarda (ödeme noktalarında) el antiseptiği bulundurulmasına ve doluluk durumunun belirli aralıklarla kontrol edilmesine,

b) Yukarıdaki 2. maddenin (b) bendi gereğince; iş yerinde belirlenen sayıda müşteri olması halinde yeni müşteri girişini engellemek üzere giriş kapısının her iki tarafından tutturularak asılabilecek nitelikte basit kırmızı renkli bir kordon/şerit, plastik duba vb. materyallerin iş yerlerinde bulundurulmasının sağlanmasına ya da iş yerlerince bu amaca hizmet edebilecek alternatif bir sistem kurulmasına,

c) İş yeri dışında bekleyecek müşterilerin, sosyal mesafe kuralını koruması amacıyla, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde zemin işaretlemesinin yapılmasının sağlanmasına,

d) AVM içinde bulunan iş yerlerinin kendi sektörleri ile ilgili yayımlanan/yayımlanacak (İçişleri Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen genelgesine ve işbu Kurul kararına aykırı olmayan) kurallara da ayrıca uymalarına,

e) Müşterilere deneme kabini içinde maskelerini çıkarmamaları gerektiğinin özellikle hatırlatılmasına,

f) Deneme kabinlerinin kullanılmamasının esas olduğuna, ihtiyaç halinde her müşterinin en fazla 10 dakika süreyle deneme kabinini kullanabileceğine ve müşteri çıktıktan sonra kabinin havalandırılarak, sık kullanılan yüzeylerin uygun şekilde temizlenmesine,

g) Gerekli havalandırmanın sağlanması için, ikiden fazla deneme kabini olan iş yerlerinde deneme kabinlerinin bir dolu bir boş kabin kullanımını sağlayacak şekilde ve dönüşümlü olarak kullanılmasına, (Örneğin; ilk seferde 1,3,5; ikinci seferde 2,4,6 numaralı kabinlerin kullanılması gibi)

h) Denenen Ürünlere Ultraviyole Işını Uygulanması işleminin; Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi ile Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezlerince insan sağlığına zararlı etkileri olması nedeniyle önerilmemesi göz önünde bulundurularak iş yerlerinde kesinlikle uygulanmamasına,

i) Aynı ürünün farklı kişilere temas etmesine mahal veren deneme amaçlı ürün tanıtımları (özellikle makyaj malzemeleri vb.) yapılmamasına, deneme amaçlı ürünlerin doğrudan müşteriler tarafından kullanılmasına izin verilmemesine, deneme/tester parfüm vb. ürünlerin yalnızca çalışanlar vasıtası ile kullanılmasının/denenmesinin sağlanmasına,

j) Kasa önünde sıra beklerken durulması gereken yerlere, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretlemesi yapılmasına,

k) Ödemelerde müşteriye kartla temassız ödeme yapabileceği hatırlatılarak, mümkün olduğunca nakit ödemeden kaçınılmasının sağlanmasına,

6. Çalışanlara Yönelik Önlemler Kapsamında;

AVM yönetimi tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat gereği alınması gereken tedbirlere ilave olarak;

a) AVM yönetimlerince, COVİD-19 virüsünün bulaşma şekli, hızı, kronik rahatsızlığı olanlarda hastalığın etkileri gibi Koronavirüs salgınının tüm etkileri göz önüne alınarak, risk altındaki çalışanların durumu, ilave kullanılacak malzeme, araç, gereç temini ve kullanım şekli ve sistematiği, Koronavirüs tedbir, denetim ve takip sorumluluğundan doğacak idari yapılanma/görevlendirme ihtiyacı vb. hususlara ilişkin; içinde işyeri hekimi, halk sağlığı uzmanının da bulunacağı bir komisyon tarafından iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk tehdit değerlendirmesi yapılmasına veya yaptırılmasına,

b) Çalışan personelin ihtiyaç duyduğu koruyucu malzemenin/ekipmanların işyerleri tarafından sağlanmasına,

c) COVİD-19 tanısı alan ya da COVİD-19 temaslı olması nedeniyle takibe giren personelin en az 14 gün çalıştırılmaması esasına titizlikle riayet edilmesine,

d) Çalışan personel içerisinde; ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı vb. hastalık semptomları olanların ivedilikle ilgili sağlık birimine yönlendirilmesine,

e) AVM yönetimlerince, çalışan personelin tamamına COVİD-19 virüsünün bulaşma şekli, etkileri, alınması gereken tedbirler, el hijyeni, uygun nitelikte tıbbi maske takılması, maskenin nemlenmesi ya da kirlenmesi halinde değiştirilmesi, yeni maskenin takılması esnasında ise el temizliğine dikkat edilmesi konuları başta olmak üzere gerekli eğitimlerin verilmesine/verdirilmesine,

f) Personelin dinlenme alanlarında da sosyal mesafenin korunması ve maske takılması kuralına riayet etmesinin sağlanmasına,

g) AVM ve iş yerlerinde görev yapan personelin yemeklerinin kumanya şeklinde dağıtılmasına, kumanya sunumlarının tek kullanımlık malzemelerle (tabak, çatal, kaşık, bardak vb.) yapılmasına,

7. Denetim ve Eğitim Kuralları Kapsamında;

a) AVM yönetimlerince, Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerine uyulup uyulmadığının takip edilmesine, denetlenmesine ve tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesinin sağlanmasına, bu amaçla, her AVM için Koronavirüs Tedbirleri Sorumlusu / Sorumluları belirlenmesine,

b) Koronavirüs sorumlularının her saat başı, iş yerlerinde alınması gereken tedbirler başta olmak üzere alınan/alınacak tedbirleri denetlemelerine, aksaklıkları giderecek ve varsa alınması gereken ilave tedbirler konusunda AVM yönetimini bilgilendirmelerine,

c) Koronavirüs sorumlusu/sorumluları tarafından, alınan tedbirlerin (alınan hijyen ve temizlik tedbirlerinin kontrolü başta olmak üzere her tedbir alanına ilişkin günlük denetim çizelgeleri ile) gerektiğinde ibraz edilmek üzere günlük olarak kayıt altına alınmasına, AVM’de görevli güvenlik, sağlık ve temizlik personeline değişen/yeni iş tanımları, Koronavirüs kapsamında alınan tedbirler ve yapılması gerekenler hakkında teorik/pratik eğitimler verilmesine,

8. Valilik Makamı onayıyla oluşturulacak, içinde Halk Sağlığı Uzmanı ve Makine Mühendisinin de bulunacağı beş kişilik bir komisyon tarafından, AVM’lerin Koronavirüs ile mücadele kapsamında belirlenen kurallara riayet edip etmediklerinin haftada en az bir kez denetlenmesinin sağlanmasına,

9. Yukarıda belirtilen hususların uygulamasının, takip ve denetiminin kolluk birimleri, belediyelerin ilgili birimleri, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri ve AVM yönetimlerince koordineli bir şekilde yapılmasına,
KARAR VERİLMİŞTİR.
SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİZ.