İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI HAKKINDA DUYURU

3817

Antalya Valisi Sayın Münir Karaloğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 29.04.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.

KARARLAR:

Coronavirüs (Covid-19) salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla birçok tedbir kararı alınarak hayata geçirilmiştir.

27.04.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan açıklamada; Büyükşehir statüsündeki 30 İl’de ve Zonguldak İli’nde 30 Nisan Perşembe gecesi saat 24:00’den 3 Mayıs Pazar gecesi saat 24:00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtilmiştir.

Bu doğrultuda, İçişleri Bakanlığı’nın yukarıda belirtilen “Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelgesi ile, Coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı ülke geneli için alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla, Büyükşehir statüsündeki 30 İl’de ve Zonguldak İli’nde 30.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 03.05.2020 tarihi saat 24:00 arasında tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanacağı bildirilmiştir.

Bu hususlar ışığında Kurulda yapılan görüşme sonucunda;

1. İlimiz genelinde 30.04.2020 Perşembe saat 24:00’den itibaren 03.05.2020 Pazar saat 24:00’e kadar, aşağıda belirtilen istisnalar dışında, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,

– AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

a)Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;
1- Ramazan Ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının öncesinde 30.04.2020 Perşembe günü market, bakkal ve manavların çalışma saatlerinin 08:00-23:00 olarak belirlenmesine,
a.2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü market, bakkal ve manavların 09:00-14:00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceğine, vatandaşlarımızın (65 yaş üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız araç kullanabilir.) ikametlerine en yakın market, bakkal ve manavlara gidip gelebileceklerine, aynı saatler arasında market, bakkal ve manavların evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerine,
a.3- 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri market, bakkal ve manavların kapalı tutulmasına,

b) 01.05.2020 Cuma, 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı ekmek fabrikaları, fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin, ayrıca, tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerlerinin (Bu işyerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılması kaydıyla) açık olmasına, 01.05.2020 Cuma günü vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri tatlı satış amaçlı işyerlerinin sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabileceklerine,

c) Ramazan Ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması olan 01.05.2020 Cuma, 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri lokanta ve restoran tarzı işyerlerinin sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabileceklerine,

ç) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışının yapıldığı işyerleri, (Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Halk Eğitim Merkezleri, Olgunlaşma Enstitüsü vb. maske üretilen kurumlar ile belediyelere bağlı atölye, kurs vb. maske üretilen yerler dâhil)

d) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, Veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

e) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler, (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları teşkilatları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, VEFA Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.)

f) Her bir 50.000 nüfusa bir adet ve şehirlerarası karayolu üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere kaymakamlıklar tarafından kura yöntemi ile belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonları ve lastik tamircileri, (İlimizin coğrafi durumu itibarıyla, tarımsal üretim yapılan alanların ve yerleşimin yoğun olduğu bazı yerlerin merkezlere uzaklığı nedeniyle, ihtiyaca ve mahalli şartlara göre Kaymakamlıklarca nüfus kriteri dışında günlük 2 istasyon ve 2 lastik tamircisi daha eklenebilecektir. Nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.)

g) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler,

ğ) Ambalajlı içme suyu dolum tesisleri, ambalajlı içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler ile sadece bu ürünlerin satışının yapıldığı işyerleri,

h) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

ı) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

i) Bulunduğu yerin İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile, makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,

j) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar,

k) Oteller ve konaklama yerleri.

l) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

m) Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı ve çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler, (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama yeri aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.)

n) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları.

o) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler, (istisna olarak mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla)

ö) Ülkemiz ve İlimiz için önemli bir ekonomik faaliyet alanı olan yaş sebze ve meyve ihracatının sürekliliğinin temini amacıyla yaş sebze ve meyve halleri,

p) Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,

r) Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre her ilçede günde en fazla 3’er adet olmak üzere kura ile belirlenecek zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler,

– İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

a) Yukarıda Açık Olacak İşyeri, İşletme Ve Kurumlar başlığı altında yer alan işyeri, işletme ve kurumların yönetici, görevli veya çalışanları,

b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dahil), kolluk birimlerindeki adli işlemlerde zorunlu olarak avukat bulundurulması gereken durumlarda Baro tarafından görevlendirilen avukatlar,

c) Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, VEFA Sosyal Destek Birimlerinde görev yapanlar,

ç) Camilerde ezan okumakla görevli olanlar (imamlar, müezzinler, görevli olduklarını belgelemek kaydıyla fahri görevliler), cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

e) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

g) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,

h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

ı) Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

i) İlimiz dâhilindeki seralarda fide yetiştirme, dikme ve ürün toplama işinde çalışanlar,

j) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,

k) Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

l) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

m) Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar, 01.05.2020 Cuma günü 09.00-14.00 saatleri arasında ise market, bakkal ve manavların evlere servis hizmetinde görevli olanlar,

n) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

o) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

ö) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),

p) Veteriner hekimler,

r) Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere göre İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca izin verilenler,

s) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

ş) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,

 t) Belediyelerin kent temizliği, sokak hayvanları barınma merkezleri, itfaiye, nöbetçi zabıta ve güvenlik görevlileri, katı atık, su ve kanalizasyon ekipleri, ilaçlama, mezarlık, fen işleri, asfalt, yol yapım ekipleri, şehir içi toplu taşıma görevlileri, şantiye bekçileri, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yemek yardımı yapılan aşevi görevlileri,

u) Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü 06.00-09.00 saatleri arasında market, bakkal ve manavlarda ve 03.05.2020 Pazar günü saat 18.00’dan sonra marketler ve sebze-meyve hallerinde mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),

ü) Gerek seralardan yaş sebze ve meyve hallerine gerekse yaş sebze ve meyve hallerinden İlimiz merkez ve ilçeleri ile diğer il ve ilçelere yaş sebze ve meyve taşıyan araçların şoförleri ve yardımcı elemanları,

v) Üreticilerden süt toplayarak süt işleme tesislerine götüren araçların şoförleri ve yardımcı elemanları,

y) Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar.

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalmasının esas olduğuna,
 • Seyahat izin belgelerinin sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli olacağına,
 Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını sağlamak amacıyla belediyelerce gerekli tedbirlerin alınmasına,
 Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Kaymakamların başkanlığında yerel yönetim, jandarma, emniyet ve fırıncılar odası temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komisyonlar tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle ilçe ekmek dağıtım planları yapılmasına, bu planlarda ekmek üreten işyerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listelerinin belirlenmesine, bu şekilde yapılacak dağıtım bölgesi planlaması dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimlerinin ekmek dağıtımını gerçekleştirebileceğine,

 Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü gazete dağıtımı/satışının açık olacakları 09:00-14:00 saatleri arasında marketler ve bakkalların yanısıra ekmek satış noktaları ve ambalajlı içme suyu bayileri aracılığı ile yapılmasına, 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri ise gazete dağıtımının gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, Kaymakamların başkanlığındaki komisyonlarca hazırlanacak ilçe ekmek dağıtım planları kapsamındaki ekmek dağıtım araçları, ekmek satış noktaları, ambalajlı içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılabileceğine, (Gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.)

 Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı günlerde İlimizde bulunan kamu/özel hastanelerden taburcu edilecek (özel aracı bulunmayan) vatandaşların evlerine dönmesi konusunda ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması için, Kaymakamlar tarafından hastaneler ve taksiciler odası ile gerekli koordinasyonun sağlanarak; hastane yatak kapasitesi ve Kurulumuzun 29.03.2020 tarihli ve 2020/11 no.lu kararının 1. maddesinde belirtilen tek/çift plaka uygulaması göz önünde bulundurulmak suretiyle hastaneye en yakın taksi durağında en fazla 3 adet nöbetçi taksi bulunmasına yönelik planlamanın yapılmasına,

 Yukarıdaki “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar” başlığı altındaki (i) maddesi ile “İstisna Kapsamında Olan Kişiler” başlığı altındaki (r) maddesine yönelik kararların İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca, ekmek dağıtımı ve hastaneler için nöbetçi taksi planlamalarına yönelik kararların da Kaymakamların başkanlığındaki komisyonlarca en geç 30.04.2020 Perşembe günü saat 17:00’ye kadar alınmasına,

2. Kurulun 15.04.2020 tarihli ve 2020/20 no.lu kararının “İlimiz genelinde tüm özel binek ve hafif ticari araçlar ile ticari taksilere aynı anda en fazla şoför dâhil 3 (üç) kişinin binebileceğine, 1 (bir)’den fazla kişinin olduğu araçlarda maske takmanın zorunlu olduğuna,” ilişkin 3. maddesinin,  “İlimiz genelinde tüm özel binek ve hafif ticari araçlar ile ticari taksilere aynı anda araç tescil belgesinde yazılı yolcu sayısının en fazla %50’si kadar sayıda yolcunun binebileceğine, 1 (bir)’den fazla kişinin olduğu araçlarda maske takmanın zorunlu olduğuna,” şeklinde değiştirilmesine, karar verilmiştir. 

SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİZ.