İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU RAMAZAN AYI TEDBİRLERİ HAKKINDA

4572

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Antalya Valimiz Sayın Münir Karaloğlu başkanlığında toplanarak; İçişleri Bakanlığı’nın 22.04.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli 153-E.7108 sayılı “Ramazan Ayı Tedbirleri” konulu genelgesi çerçevesinde alınması gereken tedbirler ile uygulamada yapılan tespitler üzerine gerekli görülen diğer tedbirleri kararlaştırmak için, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden 22.04.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.

KARARLAR

Fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısını tüm Dünyada hızlı şekilde yükselten Koronavirüs (Covid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek amacıyla, sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati önemi haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimi artacak; vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.

Koronavirüs (Covid-19) salgınının; toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin edebilmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Koronavirüs (Covid-19) salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda pek çok tedbir hayata geçirilmiştir.

Ramazan Ayı, tüm İslam âleminde olduğu gibi ülkemizde de yetim ve öksüzlerin gözetildiği, muhtaç ve kimsesizlerin kollandığı, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel biçimde yaşandığı, milli ve manevi duyguların ise yoğun bir şekilde tezahür ettiği kutsal aylardan biridir.

Ramazan Ayının süre gelen gelenekselliği çerçevesinde sürdürülecek davranış ve etkinliklerin Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında bugüne dek alınan tedbirlerle azalan sosyal hareketliliği artırabileceği, bu durumun salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk oluşturabileceği değerlendirilmekte olduğundan, buna ilişkin tedbirlerin alınması ihtiyacı doğmuştur.

Bu hususlar ışığında Kurulda yapılan görüşme sonucunda;
Ramazan Ayı boyunca,

1) İlimizde vatandaşlarımızın toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmemesine,

2) Özellikle iftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşlarımızın dışarıya çıkıp sosyal mesafe kuralını göz ardı edebilecekleri değerlendirildiğinden, bu hususta gerekli tüm tedbirlerin alınmasına, iftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı/kullanabileceği caddelerin ilgili kaymakamlık ve belediyeler tarafından belirlenerek gerekli durumlarda kapatılmasına,

3) Ramazan Ayı boyunca türbe ziyaretlerinin Kaymakamlıklar ve ilgili kuruluşlarca kısıtlanmasına,

4) Ramazan davulcuları ile ilgili olarak; İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının, özellikle Kaymakamların yerel yöneticilerle (belediyeler dahil) beraber vereceği kararlarda aşağıdaki hususlara riayet edilmesine

a)Ramazan davulcularının bahşiş almak amacıyla evleri ziyaret, kapı zili çalmak gibi bulaş riski oluşturabilecek davranışlarını önleyebilmek için, Ramazan davulcularının faaliyetleri sonucu alacakları bahşişlerin tek tek vatandaşlar/haneler yerine, toplu olarak yerel imkânlarla sağlanmasının esas olduğun

b)(a) şıkkında belirtilen şart yerine getirilmediği müddetçe Ramazan davulcularının tek tek vatandaşlardan/hanelerden bahşiş toplayarak faaliyet yürütmelerine izin verilmemesine,

5) Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak; Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi amacıyla, pide ve ekmek üretiminin yapıldığı fırınlardaki ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerlerindeki pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş alımının (yumurtalı, susamlı, katkılı vb. pide) iftardan 2 saat önce sonlandırılmasına, ancak, o saate kadar üretilmiş pide ve ekmeklerin satışının devam etmesine, (bu işyerleri iftar saatlerinden sonra üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edeceklerdir.)

6) İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak, iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren Kaymakamlıklar ve kolluk birimlerince belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak, toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayısının artırılmasına, ayrıca, iftar saati öncesinde toplu taşıma araçlarında/duraklarında sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin uygulamaların etkin bir şekilde denetlenmesine,

7) Mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için, mezarlıklara giriş ve çıkışların ayrı olarak planlanmasına, Arife günü ile Bayram günlerinde mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü yapılmasına, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilmesine,

8) Ramazan Ayı süresince özellikle cadde/sokaklarda yoğunluk oluşturabilecek tüm unsurların (seyyar satıcılar, bireysel etkinlikler vb.) oluşturabileceği bulaş riskine karşı denetimlerin artırılmasına ve gerekli tedbirlerin alınmasına,

9) Ramazan Ayı öncesinde/süresince alışveriş yoğunluğunun (gıda, tatlı/iftariyelik satışı) artabileceği göz önünde bulundurularak, market ve pazar yerleri başta olmak üzere yoğunluğun artabileceği tüm alanlarda sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin denetimlerin artırılmasına,

10) Kurulumuzun 07.04.2020 tarihli ve 2020/17 no.lu kararının 1. maddesinin (b) bendi ile çalışma saatleri hafta içi 09:00-18:00 saatleri arası olarak düzenlenen işyerlerinden,

 Perakende olarak, inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, kozmetik, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kuyum, kırtasiye, otomotiv ve otomotiv yan sanayi ürünleri satan ve son tüketiciye hizmet veren sigorta, emlak, seyahat acentesi vb. diğer işletmelerin sokağa çıkma yasağı uygulanan günler dışında hafta içi 09:00-20:00 saatleri arasında hizmet vermesine, sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde ve hafta sonlarında kapalı olmasına,

 Kurulumuzun 09.04.2020 tarihli ve 2020/18 no.lu kararının 1/b maddesinde yer alan, bünyesinde perakende olarak inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, kozmetik, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye ve otomotiv ürünleri satış reyonları bulunan marketlerin bu reyonlarının da, ana faaliyet alanı bu ürünlerin satışı olan işyerleri için 07.04.2020 tarihli ve 2020/17 no.lu kararımızla getirilen “hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet vermesi, hafta sonu ise kapalı olması” düzenlemesinin, bu işyerlerinin söz konusu reyonları için de, sokağa çıkma yasağı uygulanan günler dışında hafta içi 09:00-20:00 saatleri arasında hizmet vermesi şeklinde değiştirilmesine, söz konusu reyonların hafta sonu ise kapalı olmasına,

11) Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri marketler ve bakkalların yanısıra, kasap, şarküteri, manav ve yufkacıların da 09:00-14:00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceğine, vatandaşlarımızın (65 yaş üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın kasap, şarküteri, manav ve yufkacıya gidip gelebileceklerine, aynı saatler arasında kasap, şarküteri, manav ve yufkacıların evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerine,

12) Kurulumuzun, “22 Nisan tarihi saat 24:00 ile 26 Nisan tarihi saat 24:00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına” ilişkin 21.04.2020 tarihli ve 2020/24 no.lu kararının 1. maddesinin “İstisna Kapsamında Olan Kişiler” kısmına “(u) Sokağa çıkmanın yasak olduğu gün ve saatlerde, toptan veya perakende gıda maddesi depolaması ve satışı yapılan işyerlerinde mevcut, bozulma riski bulunan malların kontrolünün yapılması ve bozulmasının önlenmesi amacıyla, bu tür işyerlerinin bu konu ile ilgili çalışanları, (günde 2 kişiyi geçmemek üzere, kimlik bilgilerinin işyeri tarafından mahalli kolluk birimine önceden bildirilmesi ve bu işyerlerinde kesinlikle satış yapılmaması kaydıyla)” bendinin eklenmesine,

13) Kurulumuzun, “22 Nisan tarihi saat 24:00 ile 26 Nisan tarihi saat 24:00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına” ilişkin 21.04.2020 tarihli ve 2020/24 no.lu kararının 1. maddesinin Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar bölümüne “(o) Kaymakamlıklar tarafından kura yöntemi ile belirlenecek (her ilçede günde en fazla 3 nöbetçi bayi olmak üzere) zirai ilaç bayileri.” bendinin eklenmesine,

14) Kurulumuzun 09.04.2020 tarihli ve 2020/18 no.lu kararının 1/a maddesiyle, çalışma saatleri hafta içi ve hafta sonlarında 07:00-21:00 saatleri arası olarak düzenlenen İlimizdeki tüm akaryakıt ve LPG satış istasyonlarının çalışma saatlerinin (sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde Kaymakamlıklarca belirlenen nöbetçi istasyonlar dışındakilerin kapalı kalması kaydıyla) 06:00-23:00 olarak değiştirilmesine

Karar verilmiştir.