İMALAT SANAYİ DESTEK PROGRAMI

302

İlgi: BAKA’nın 17.11.2022 tarihli ve E-11962049-851.01-10519 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda bildirildiği üzere, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin “Faizsiz Kredi Desteği” başlıklı 30. maddesi hükümleri kapsamında hazırlanan “İmalat Sanayi Destek Programı ve Ekoturizmin Geliştirilmesi Destek Programı”nı 16 Kasım 2022 Çarşamba günü itibarı ile ilan etmiştir.

Mezkûr programlara ait ayrıntılı bilgiye https://baka.ka.gov.tr/destek-programlari adresinden
erişilebilir durumda olduğu hususu, ilgili üyelerimize duyurulur.