İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM REHBERİ

184

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen 01.03.2021 tarih ve 736 sayılı yazıda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce 29.06.2015 tarih ve 29401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik”in 2’nci madde kapsamındaki işveren veya işveren vekillerine yönelik yapılacak iş sağlığı ve güvenliği eğitim programları için kaynak olarak “İşveren veya İşveren Vekilinin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Rehberi”nin hazırlandığı belirtilmiştir.

Söz konusu rehber ile yönetmelik kapsamında eğitimi tamamlayarak işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenecek işveren ve işveren vekillerine bu hizmetleri işyerinde yürütmeleri sırasında yol gösterilmesinin amaçlandığı belirtilmiştir.

Söz konusu rehbere İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/65124/isverenvevekiliisgegitimrehberi.pdf ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.