KAYIT DONDURMA İŞLEMİ HAKKINDA DUYURU

4966

Alanya Tıcaret Ve Sanayı Odası Üyelerının Dıkkatıne

ALANYA TICARET VE SANAYI ODASI ÜYELERININ DIKKATINE KAYIT DONDURMA İŞLEMI HAKKINDA DUYURU 5174 sayılı Kanunun 10.maddesi gereğince Odamızca her yıl Ocak ayı içinde üyelik kayıtlarının güncellenmesi işlemi yapılmaktadır. 2008 Ocak ayı içerisinde yapılacak kayıt dondurma işlemi ile 2008 Yılı hariç olmak üzere geriye yönelik iki yıl içinde (2007–2006 Yılları) tahakkuk etmiş yıllık aidat ve munzam aidat borçlarından hiç bir taksitini ödemeyen üyelerimizin kayıtları askıya alınarak meslek grupları ve seçmen listelerinden silinecektir. Kaydı askıya alınan üyelerin adres ve durumları hakkında Odamıza bilgi verildiği ve/veya geçmiş dönem aidat borçlarının tamamı ödendiği takdirde tekrar aidat tahakkukları başlatılarak, meslek grubu ve seçmen listelerine yeniden kaydedilecektir. 5174 sayılı Kanunun 10.maddesi uyarınca aidat tahakkukları durdurularak meslek grupları ve seçmen listelerinden silinecek üyelerin bu işlem tarihinden itibaren iki yıl içinde durumlarında bir değişiklik olmaması halinde ticaret sicil kayıtlarının silinmesi gündeme gelecektir. Bu duyuru, sicil kayıtlarının güncellenmesi ile ilgili işlem neticesinde üyelerimizin herhangi bir hak kaybına uğramaması açısından yayınlanmıştır. Üyelerimizin mağdur duruma düşmemeleri için geçmiş dönem borçlarını ödemeleri ve Oda kayıtlarının güncelliğini kontrol etmeleri rica olunur. Oda kayıtlarının güncelliği www.altso.org.tr sitemizden, Üyelerimiz-Üye Arama adımından yapılabilmektedir. Not: Anılan bölümde kaydı geçmiş yıllarda askıya alınan firmaların kayıtları bulunmamaktadır. Firma kaydınıza söz konusu bölümden ulaşamamanız halinde Odamız Mali ve İdari İşler Sevisi ile irtibata geçiniz ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI