Dosyalar

KOOPERATİF EĞİTİMİ HAKKINDA

891

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 14 Ocak 2022 tarihli ve 31719 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kooperatif Eğitimi Yönetmeliği” kapsamında; esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet tarım satış, tarım kredi ve pancar ekicileri kooperatifleri, inşaat ruhsatı alınmış ve ortak sayısı 50 veya daha fazla olan yapı, turizm geliştirme ve gayrimenkul işletme konularında faaliyet gösteren kooperatifler, ortak sayısı 50 veya daha fazla olan taşıma konularında faaliyet gösteren kooperatifler, faaliyet konusuna bakılmaksızın 20 milyon Türk Lirası ve üstü net satış hasılatı olan kooperatifler, faaliyet konusuna bakılmaksızın 1000 ve daha fazla ortağı bulunan kooperatiflerin üyelerinin, seçilmelerini takiben en geç 9 ay içinde kooperatifçilik eğitimini tamamlamaları gerektiği belirtilmektedir.

TOBB ETÜ Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi TOBB ETÜ-SEM, Ticaret Bakanlığı tarafından “Eğitim Sağlayıcı” sıfatı ile yetkilendirilmiş bulunmaktadır. Bu çerçevede, ekte detayları yer alan ve 13 Kasım 2023 tarihi itibari ile genel katılıma açık çevrimiçi bir eğitim planlamaktadır. Kooperatifçilik eğitimini almak zorunda olan üyelerimize önemle duyurulur.

 

EK: TOBB ETÜ SEM Kooperatifçilik Eğitimi

 EK: TOBB ETÜ SEM Kooperatifçilik Eğitimi

  • (53,49 KB)