KOSGEB İŞLETME DEĞERLENDİRME RAPORU

45

KOSGEB Antalya Müdürlüğü’nden odamıza ulaşan yazıda şu görüşlere yer verilmiştir: “ Bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatları kapsamında tutmuş oldukları idari kayıtlar üzerinden işletmelerin mevcut durumlarını yorum katmaksızın ortaya koymak, sektöründe ve bölgesinde konumuna yönelik bilgiyi sağlamak amacıyla “KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu” hazırlanmış ve sistem 2019 yılının Eylül ayında devreye alınmıştır.

Söz konusu rapor, sadece işletmeyi bilgilendirme amaçlı hazırlanmış olup İşletme Künyesi, Genel Sıralama, İnsan Kaynakları, Ar-Ge, Yenilik ve Markalaşma, Verimlilik, İhracat ve Finansman bölümlerinden oluşmaktadır. Veriler üzerinden Türkiye geneli ve İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) Düzey 1’e göre sektör ortalamaları hesaplanarak, grafikler marifetiyle işletmenin kendisini sektörü ile karşılaştırmasına imkan sağlanmaktadır. Rapor, gerek içerik gerekse veri kaynakları açısından yıllık bazda gözden geçirilerek gerekli revizyonların yapılması yaklaşımı ile tasarlanmıştır. Bu bağlamda İşletme Değerlendirme Raporu, işletmeye ait 2015-2019 verilerini içerecek şekilde revize edilerek yürürlüğe alınmıştır. İşletme Değerlendirme Raporu e-Devlet Kapısı üzerinden işletmelerin istifadesine sunulmuştur”

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.