Dosyalar

KUYUM TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN DUYURU

1579

Sayın Üyemiz;

24 Aralık 2021 Tarih ve 31699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmeliğin geçici 1inci maddesinde yapılan değişiklik ile kuyum işletmelerine yetki belgesi almaları için süre 30.06.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

24.12.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olan değişiklikle; “Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle (14 Nisan 2021)  kuyum ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmeler adına, 30/6/2022 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen ustalık belgesi şartı aranmaksızın yetki belgesi verilir. Söz konusu şartı haiz olunduğunu gösteren belgenin 31/12/2022 tarihine kadar Bilgi Sistemine aktarılmaması veya il müdürlüğüne teslim edilmemesi halinde bu işletmelerin yetki belgeleri iptal edilir.” hükümleri eklenmiştir.

Buna göre; bu şartlara uyan üyelerimiz 30.06.2022 tarihine kadar İl Müdürlüğü’ ne yapacakları başvurularda ustalık belgesi yerine ekte sunulan Taahhütname ile yetki belgelerini alabileceklerdir. 31.12.2022 tarihine kadar da Çıraklık Eğitim Merkezlerinden alacakları Ustalık Belgesini bilgi sistemine yükleyerek taahhütlerini yerine getirebileceklerdir.

ÜYELERİMİZİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Yetki, belgesi başvurularında ibraz edilmesi gereken Ustalık Belgesi 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslek Eğitim Kanunu kapsamında hazırlanmış olmalıdır.

Ustalık Belgesi almak için ilgili Üyelerimiz Alanya Meziyet Köseoğlu Mesleki Eğitim Merkezi’ne başvurabileceklerdir.

Ustalık Belgesi Sınavı için iki aşamalı teorik ve uygulamalı sınav yapılacaktır. Yapılacak olan sınavın müracaatları çift rakamlı aylarda olup, akabinde yine çift rakamlı aylarda da sınav yapılmaktadır. Yıl boyunca sınavlar devam etmektedir.

Örneğin; Şubat ayında sınav için müracaat yapılıyorsa, Nisan ayında sınav yapılacak

Nisan ayı sınav için müracaat yapılıyorsa, Haziran ayında sınav yapılacaktır.

Ustalık belgesi sınavlarına girmek için öncelikle Kalfalık Belgesi alınması zorunluluğu vardır.

Sınav Başvuruları için müracaat edilirken kuyumculuk NACE Faaliyet kodunda sigortalılık veya Bağ-kur’luluk dökümleri çıraklık eğitim merkezine sunulmalıdır.

Kalfalık belgesi için 22 yaş ve üzeri en az 1 gün Sigortalı ya da Bağ-Kur’ lu olma şartı aranmaktadır.

Ustalık Belgesi için 5 yıl ve üzeri Sigortalı ya da Bağ-Kur’ lu olma şartı aranmaktadır.

EK: 1. TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ 

  1. RESMİ GAZETE
    https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210414-2.htm
    https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211224-5.htmTAAHHÜTNAME

  • (12,97 KB)