LİTVANYA’DA START-UP GİRİŞİMCİ ETKİNLİKLERİ

2982

Litvanya’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Odamıza gelen yazıda, Mayıs ve Haziran aylarında Litvanya‘da Start-up girişimlere yönelik aşağıda bilgileri verilen çok önemli iki etkinlik düzenleneceği bildirilmektedir. (Start-up: Hızlı büyüme için tasarımlanmış, teknolojiyi sunan ve kullanan, geniş kitlelere hitap eden ve sunduğu hizmeti kullanıcıya ulaştıran, ihtiyaç gideren ve yeri geldiğinde ihtiyaç haline dönüştüren, sürekliliğe sahip ve gelişmeye -geliştirmeye- müsait girişim fikirleri)

I-Start-up Fuarı (30-31 Mayıs 2019)

Etkinlikte 40‘ın üstünde yerel ve uluslararası konuşmacı, Start-up‘larla alakalı en ilgi çekici 2 konu hakkında sunum yapacaktır.

  1. Start-up Başlangıç Yolculuğu: Fikrin açıklığa kavuşturulmasından yatırımları ve küresel eğilimleri araştırmaya kadarki süreç ile ilgili bilgiler.
  2. Start-up Aşaması: Dijital pazarlama araçlarının nasıl kullanılacağı, müşteri başarınızı artırmak ve iş değişikliklerine uyum sağlamak için gerekli temel notlar ve sunumlar.

Etkinlik kapsamında Start-up‘lar 50’den fazla yerel ve uluslararası yatırımcı ile önceden planlanmış B2B toplantılarda buluşacak, ayrıca, daha önce seçilmiş olan Start-up‘lar fikirlerini yatırımcılar, girişimci ekosistem uzmanları ve izleyicilerden oluşan etkili bir jüri önünde sunacaklardır.

Etkinliği düzenleyenler hakkında bilgiye  https://www.startuplithuania.com/ adresinden, etkinlik hakkında daha fazla bilgiye https://startupfair.lt/  adresinden ulaşılabilmektedir.

II-Innovation Drift – Inovasyon Forumu (13-14 Haziran 2019)

İki yılda bir olmak üzere dördüncüsü düzenlenecek olan Vilnius İnovasyon Forumu 2019, Baltık Denizi bölgesinde en çığır açan teknolojik başarılar forumudur.

Sözkonusu etkinlik; en parlak beyinleri ve etkili karar vericileri, bölgesel ve küresel zorlukları tartışmak, AR-GE trendlerini tartışmak, yeniliklerle ilgili en iyi uygulamaları ve görüşleri paylaşmak ve acil ekonomik ve sosyal zorlukları çözmek için olanaklar yaratmak üzere bir araya getirmektedir.

Etkinlikle ilgili daha fazla bilgiye http://innovationdrift.com/2019/index.html adresinden ulaşabilmektedir.

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.