MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

3617

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği (TOBB)’un Odamıza göndermiş olduğu 18.06.2018 tarih ve 9447 sayılı yazısında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili yazısı; madenlerin aranması, çıkarılması ve zenginleştirilmesinden kaynaklanan maden atıklarının yönetimine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Maden Atıkları Yönetmeliği’nin 15.07.2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı ve 15.07.2017 tarihinde yürürlüğe girdiği hatırlatılmaktadır.

Yönetmeliğin yürürlük tarihi itibariyle gelen görüş ve değerlendirmeler ile Bakanlığın tespitleri neticesinde, ilgili yazıda getirilen açıklamalara bazı ilave ve düzeltmelerin yapılması gerektiği mütalaa edilmiştir.

Bu çerçevede, iş bu yazı gereği Maden Atıkları Yönetmeliği’nin uygulanması noktasında; Birliğimiz http://www.tobb.org.tr ana sayfasında “TOBB Birimleri” başlığı “Avrupa Birliği Dairesi” linkinde bulunan “Genel Bilgilendirme” bölümünde yer alan Bakanlığın tarafımıza ilettiği açıklama metni ve ek doğrultusunda iş ve işlem tesis edilecektir denmektedir.

İlgili üyelerimize önemle duyurulur.