Dosyalar

MALİ GÜÇLÜK İÇERİSİNDEKİ FİRMALAR İÇİN HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ İHALE ÇAĞRISI

205

İlgi: TOBB’nin 18.02.2021 tarihli ve 34221550-050.99- 1619 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşması çerçevesinde, COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirilmiş olan KOSGEB tarafından ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen, farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmalarının  yürütülmekte olduğu ve duyuruların yapılmakta olduğu bildirilmiştir.

Yazıda bildirilen, bu çerçevede yayınlanmış olan COSME Programı kapsamında “Mali Güçlük İçerisindeki Firmalar için Hizmetlerin Geliştirilmesi” ihale çağrısı ve söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.

Başvuru yapılması durumunda ilgili süreçlere ilişkin gelişmelerin eposta ile (zkanmaz@altso.org.tr) adresine iletilmesini rica ederiz.

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.

EK : Mali Güçlük İçerisindeki Firmaların Geliştirilmesi İhale ÇağrısıDosyalar

  • EK : Mali Güçlük İçerisindeki Firmaların Geliştirilmesi İhale Çağrısı (1,77 MB)