Dosyalar

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ PERİYODİK MUAYENE VE DAMGA DUYURUSU

110

T.C. Antalya Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün 10.01.2023 tarih ve E-57897445-301.99-4393594 sayılı yazısında, Ölçü ve Ölçü Aletlerinin periyodik muayene ve damgaları 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen süreler dâhilinde yapıldığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda; Ölçü ve ölçü aletlerini imal eden, satışa arz eden, satın alan, bulunduran veya kullanan gerçek veya tüzel kişilerin anılan Kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen süreler dikkate alınarak 2023 yılı Ocak ayı başından Şubat ayı son gününe kadar başvuruda bulunmaları gerektiği bildirilmiştir.

İlgili üyelerimize önemle duyurulur.

Resmi Yazı İçin Lütfen TıklayınızEK

  • RESMİ YAZI (131,31 KB)