PROJEYE DAVET

266

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 13.03.2024tarih ve E-34221550-720-2754 sayılı yazısı;

Ticaret Bakanlığı tarafından gönderilen 08.03.2024 tarih ve 94778828 sayılı yazıya atıfta bulunularak, Antananarivo Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıda, Merkezi Amsterdam’da bulunan, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) sürecinden doğan uluslararası bir finans kuruluşu olan Ortak Emtia Fonu (CFC/FCPB)’nun 24. Proje Çağrısını (AMI) başlattığından bahisle, Madagaskar da dâhil olmak üzere üye ülkelere yönelik proje tekliflerinin başta Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri (KOBİ), kooperatifleri ve kurumları kapsayacak şekilde hazırlandığı belirtilmektedir.

Söz konusu yazıda ayrıca, proje başvurularının son teslim tarihinin 1 Nisan 2024 olduğu ifade edilmekte olup, ayrıntılarınhttps://www.common-fund.org/call-for-proposalsbağlantısında yer aldığı iletilmektedir. Öte yandan, bahsedilen proje teklifi hakkında ilave bilgi için Antananarivo Ticaret Müşavirliği (antananarivo@ticaret.gov.tr) ile temasa geçilmesinin faydalı olacağı ifade edilmektedir. 

İlgili üyelerimize duyurulur.