TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

393

Ticaret Bakanlığı tarafından gayrimenkul ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te, 14.05.2024 tarih ve 32546 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmeler adına, ikinci fıkrada belirtilen kişiler tarafından 31/12/2024 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (6) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki deneyim şartı aranmaz. Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.”

Yönetmelikte yapılan söz konusu değişiklikle, 24.05.2024 tarihi itibarı ile Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi başvurularında istenecek belgeler aşağıdaki gibidir:

-Meslek Odası Kaydı (gayrimenkul faaliyetleri alanında)

-Vergi Kaydı (gayrimenkul faaliyetleri alanında)

-Mezuniyet durumu belgesi  (en az ilköğretim)

-Mesleki Yeterlilik Belgesi (Sorumlu Emlak Danışmanı-Seviye 5).

-MEB veya YÖK onaylı en az 100 saatlik Emlak Danışmanlığı eğitim sertifikası

Yukarıdaki şartları sağlayarak Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi almak isteyen ancak deneyim şartını karşılayamayan firma yetkililerinin, yetkilisi oldukları firmalar için 31.12.2024 tarihine kadar Yetki Belgesi’ne başvurmaları halinde, herhangi bir deneyim şartı aranmayacaktır.

İlgili üyelerimize önemle duyurulur.