Dosyalar

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

2790

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN YENİ TTK GEÇİCİ 7 NCİ MADDE KAPSAMINDA RESEN TERKİN EDİLEN ŞİRKETE VE KOOPERATİFLERE İLİŞKİN DUYURU 5 Yıl üst üste genel kurul yapmadıkları , kooperatif üye sayısı 7 kişinin altına düştüğü  ve  vergi dairesince kaydı resen terk  olduğu için münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun Geçici 7. maddesi uyarınca Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 14/04/2014 tarih 8549 sayılı  Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilana rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve aşağıda bilgileri yer alan şirketin ve kooperatiflerin  24/07/2014 tarihinde ticaret sicilinden resen silindikleri ilan olunur.
 
Resen silinen şirketin ve kooperatiflerin  listesini görmek için tıklayınızDosyalar

  • tıklayınız (172,00 KB)