TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

2392

  6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NUN GEÇİCİ 7.MD.KAPSAMINDA DUYURU

Alanya Ticaret Sicilinin (1068) numarasında kayıtlı TASFİYE HALİNDE KURAL İNŞAAT TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin tasfiye memuru MEHMET KURAL’ın Müdürlüğümüze verdiği 05/12/2014 tarihli dilekçesi ekinde şirketin tasfiye sonu bilançosu ile genel kurul toplantısı çağrı ilanlarının yayınlandığı 03/10/2014 tarih 8667 sayılı ve 31/10/2014 tarih 8684 sayılı T.Ticaret Sicili Gazeteleri ibraz edilerek genel kurul toplantı tarihlerinde hiçbir ortağın toplantıya gelmediği ve tasfiye sonu bilançosunun genel kurula sunulamadığı belirtilerek,6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun geçici 7.maddesi uyarınca şirket kaydının kapatılması talebinde bulunulmuş olup,15/12/2014 tarihinde şirketin kaydının ticaret sicilinden resen silindiği ilan olunur.