TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS DUYURUSU

1988

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 2726239 İlgili kayıtlı yazıya atfen, 12/03/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile 21/07/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, üzerlerinde turizm amaçlı yatırım yapmak amacıyla yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilecek kamu taşınmazlarına ilişkin olarak hazırlanan ‘Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Duyurusunun 2022/1’ Resmi Gazete’ de ve yüksek tirajlı üç büyük gazetede ikişer defa (toplam 6 kez) yayımlandığı belirtilmektedir.

“Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2022/1”in (Türkçe-İngilizce) Bakanlığın web sayfasında (https://www.ktb.gov.tr) ”Duyurular” kısmında da yayımlandığı kaydedilerek, başvuruların 19/08/2022 tarihinde sona ereceği ifade edilmektedir.

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.