Dosyalar

TÜRK DÜNYASI 2.TARIM İŞ FORUMU-BAKÜ

926

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, 27 Eylül 2023 tarihinde Bakü’de gerçekleştirileceği bildirilen “Türk Dünyası Tarım İş Forumu”nun tarihinin, 26 Eylül 2023 olarak değiştirildiği bildirilmiştir.

Forumda İngilizce simültane tercüme hizmeti sağlanacağı ve taslak programın katılım teyidi veren firmalara ayrıca iletileceği ifade edilmektedir.

Katılım için ekte yer alan formun 20 Eylül 2023 Çarşamba gününe kadar eksiksiz bir şekilde doldurularak Türk Ticaret ve Sanayi Odalar Birliği’ne (Genel Sekreter Adem Kula; 0212 324 9542, adem.kula@tobb.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

EK: Katılım Formu – 26 Eylül 2023 (1 sayfa)EKLER

  • Ek1: Katılım Formu (20,51 KB)