TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ETİKETLEME VE TÜKETİCİLERİ BİLGİLENDİRME YÖNETMELİĞİ HK.

808

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketiciler Bilgilendirme Yönetmeliği 26.01.2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.

Yeni düzenleme ile öncelikle Yönetmelik kapsamında toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye sunulacak gıdaları ve mesafeli satış dahil olmak üzere gıda satış yerlerinin sorumluluklarını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Bununla birlikte Yönetmelikte “Beslenme Bildirimi” başlıklı Altıncı Bölüm yeni düzenlemeleri içermektedir. Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının j bendi gereğince son tüketiciye sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalarda beslenme bildirimi zorunlu hale getirilmişti. Bu kapsamda;

-Hazır ambalajlı gıdaların etiketlerinde gıdanın 100 g veya 100 ml’sinde enerji değeri ile birlikte besin öğelerinin (yağ, doymuş yağ, trans yağ, karbonhidrat, şeker, protein ve tuz) miktarının yer alması zorunludur. Bu bildirime ilave olarak porsiyon veya tüketim birimi üzerinden beslenme bildirimi de yapılabilir.

-Beslenme bildiriminin temel görüş alanında tekrar edilmesi durumunda yalnızca enerji değeri veya enerji ile yağ, doymuş yağ, şekerler ve tuz ögelerinin miktarı belirtilebilir.

-Beslenme bildiriminin zorunlu olmadığı gıdalar Yönetmeliğin ek14’ünde belirtilmiştir.

Yine aynı düzenleme ile toplu tüketim yerlerinde menü, yazı tahtası vb aracılığıyla gıdanın adı ve alerjen madde bilgisi ile alkol ve domuz kaynaklı bileşen kullanımına ilişkin bilgilerin son tüketiciye sunulması zorunlu hale getirilmiştir.

Yönetmeliğin “Uyum Zorunluluğu” başlıklı Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında “Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet göstermekte olan gıda işletmecileri 31/12/2019 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. 31/12/2019 tarihinden önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen gıdalar raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilir”. Ve ikinci fıkrasında “Bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine istisna olarak, bu Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan Tük Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğine uygun olmayan 31/12/2019 tarihinden önce tescil başvurusu yapılmış veya tescillenmiş ticari marka veya marka bulunduran gıdalar 31/12/2019 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. 31/12/2019 tarihinden önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen gıdalar raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilir.” Hükümleri yer almaktadır.

Ayrıca Besin Öğesi Tablosunun hazırlanması aşamasında besin öğelerine ilişkin analizlerin İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerinde yapılabileceği ve/veya ortalama değer üzerinden yapılacak olan hesaplamalarda http://turkomp.gov.tr/ gibi bilimselliği kanıtlanmış verilerden yararlanılabileceği bildirilmiştir.

İlgili yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170126M1-6.htm

Üyelerimize önemle duyurulur.