ULUSLARARASI REKABETTE SÜRDÜRÜLEBİLİR TİCARETİN KAPISI: İŞ ETİĞİ VE UYUM UYGULAMALARI

1481

22 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 14:00’te internet üzerinden “Uluslararası Rekabette Sürdürülebilir Ticaretin Kapısı: İş Etiği ve Uyum Uygulamaları” semineri gerçekleştirilecektir. Seminere ilişkin program ekte sunulmaktadır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği organizasyonunda internet üzerinden gerçekleştirilecek olan seminerde; TOBB üyeleri ve paydaşları iş etiği ve uyum konularında bilgilendirilecek ve bu alandaki faaliyetlerin özellikle uluslararası rekabette kurumlara sağlayacağı avantajlar anlatılacaktır. Ayrıca etkin bir etik ve uyum programının temel unsurlarından da bahsedilerek, seminer sonunda KOBİ’lerin konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır.

Söz konusu seminerin başvurusunu https://webinar.tobb.org.tr  linki üzerinden alınacaktır.

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.