Dosyalar

ÜRÜN GÜVENLİĞİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

189

Antalya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden odamıza ulaşan yazıda, ilimiz sınırları içerisinde bulunan üretici/ithalatçı/ dağıtıcı/satıcı firmalara yönelik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluk alanında bulunan ürünler ile ilgili olarak 7223 sayılı Kanun kapsamında piyasa gözetimi ve denetimi yapıldığı belirtilerek, ürünlerin can ve mal güvenliği açısından denetlenmesinin yanı sıra enerji verimliliğine ilişkin olarak, Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik ile Enerji Etiketlemesi Yönetmeliği ve bu iki yönetmelik altında yayımlanmış olan uygulama tebliğleri kapsamında ürünlerin istenen asgari enerji verimliliği şartlarını sağlayıp sağlamadığının kontrolünün gerçekleştirildiği bildirilmiştir.

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 2010/30/AT Sayılı Enerji Etiketlemesi Yönetmeliği ve evsel kullanıma yönelik olarak piyasaya arz edilen bazı ürünlere (ev tipi buzdolabı ve derin dondurucu, çamaşır ve kurutmalı çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve televizyon) ilişkin uygulama tebliğlerinde değişikliğe gidildiği ve bunun sonucunda, Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği (2017/1369/AB) ile ilgili ürün gruplarına ilişkin yeni uygulama tebliğleri 2021 yılı Mart ayı itibariyle Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.

2021 Yılı Denetim ve Gözetim Programı kapsamında yeni enerji etiketlemesi mevzuatı ile ilgili olarak Antalya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün denetim personeli tarafından İl genelinde mağaza, bayi, vb. satış noktalarında bilgilendirme, gözetim ve denetim faaliyetleri yapılacak olup piyasanın yeni enerji etiketlemesi çerçeve yönetmeliği ve ilgili tebliğlere uyumunun yanı sıra piyasada yeni enerji etiketlemesi konusunda farkındalığın ve bilincin artırılmasının sağlanması hedeflendiği ifade edilmiştir.

Bu itibarla; bahsi geçen ürünlerin satışını yapan üyelerimizin yeni enerji etiketi hakkında bilinçlenmesi; bahsi geçen ürün gruplarına yönelik yeni enerji etiketlerinin üretici/ithalatçı firmalardan temin edilerek ürünlere iliştirilmesi gerektiği belirtilerek, etiket değişiminin mümkün olmadığı (tedarikçinin faaliyetlerini durdurması, ürünün yeniden etiketlendirilememesi) durumlarda ise 25.12.2021 tarihine kadar eski enerji etiketiyle satış yapılabileceği, bu tarihten sonra hâlâ eski enerji etiketi ile satış yapan firmalara 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu gereğince idari para cezası uygulanacağı ifade edilmiştir.

EK: BROŞÜR

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.EK

  • BROŞÜR (793,09 KB)