VERBİS’E KAYIT SÜRELERİNİN UZATILMASI VE VERBİS REHBERİ HK.

3136

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve muhtelif sektör temsilcilerinin Kişisel Verileri Koruma Kurumuna iletmiş oldukları Veri Sorumluları Siciline kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin taleplerinin değerlendirilmesi neticesinde K.V.K. Kurulunun 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı Kararı ile;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yürürlüğe giren Veri Sorumluları Hakkında Yönetmelik gereği “Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS)” istisna kapsamına girmeyen üyelerimiz için kayıt yükümlülüğü başlamış bulunmaktadır. Kayıt yükümlülüğünden istisna tutulacak veri sorumlularını belirleyen 2018/32 sayılı Kurul Kararı 15/05/2018 tarihli Resmi Gazetede, 2018/68, 2018/75 ve 2018/87 sayılı Kurul Kararları ise 18/08/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bahsi geçen kurul kararlarında belirtilen istisnaların dışında kalan üyelerimizin VERBİS’e kayıt olmaları zorunludur. İlgili Kanun ve yönetmelik hükümlerinde; VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde 20.000,00 ile 1.000.000,00 TL arasında idari para cezası yaptırımları belirlenmiştir.

VERBİS’e kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihleri, 18.08.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı ile aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 01.10.2018, kayıt için son tarih 31.12.2019 (değişiklikle),
  • Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için VERBİS’e kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 01.10.2018, kayıt için son tarih 31.12.2019 (değişiklikle)
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 01.01.2019 kayıt için son tarih  31.03.2020,
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 01.04.2019, kayıt için son tarih 30.06.2020.

Bu kapsamda, ileride oluşabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi, Kanun ve Yönetmelik hükümleri ile belirlenen idari para cezaları ile karşı karşıya kalınmaması açısından tüm üyelerimizin ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerini incelemeleri ve Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi edinmek isteyen üyelerimiz için Kişisel Verilerin Koruma Kurulunun hazırlamış olduğu “İş Dünyası için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Uyum Kılavuzu”, https://www.tobb.org.tr/HukukMusavirligi/Documents/Mevzuat/10-6-2019_14-16-6.pdf adresinde,  ilgili Kanun ve Yönetmelikler ile Kurul Kararlarına ilişkin link adresleri aşağıda yer almaktadır.

İstisna kapsamına girmeyen üyelerimize önemle duyurulur.

 

İlgili linkler

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Web Sayfası: https://www.kvkk.gov.tr/

İş Dünyası için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Uyum Kılavuzu: https://www.tobb.org.tr/HukukMusavirligi/Documents/Mevzuat/10-6-2019_14-16-6.pdf

Kişisel Verileri Koruma ile ilgili Rehberler: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2030/Rehberler

“VERBİS Kayıt Sürelerinin Uzatılması” 03/09/2019 tarihli ve 2019/265 sayılı Kurul Kararı:  https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5525/2019-265

İstisna Tutulacaklar ile ilgili Kurul kararları:

02/04/2018 Tarih ve 2018/32 Sayılı Karar: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/4233/2018-32

28/06/2018 Tarih ve 2018/68 Sayılı Karar: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5269/2018-68

05/07/2018 Tarih ve 2018/75 Sayılı Karar: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5270/2018-75

19/07/2018 Tarih ve 2018/87 Sayılı Karar: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5271/2018-87