YURTİÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİ HK.

1938

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığından iletilen yazıya atfen, 2014/4 Sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurtiçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında desteklenen yurtiçi fuarlarda Bakanlık gözlemcileri tarafından, katılımcıların paylaşımlı stand ile fuarlara iştirak ettiklerinin tespit edilmesinden bahisle; herhangi bir yapı gereciyle ayrılmamış olan bir standda birden fazla katılımcı yer alacak şekilde toplu katılım-paylaşımlı stand ile fuara iştirak eden katılımcıların Bakanlık desteklerinden faydalanmasının mezkur mevzuat hükümlerince mümkün bulunmadığı bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.