BAGEV BÜYÜK ZİRVESİ ANTALYA’DA YAPILDI

13599

BAGEV BÜYÜK ZİRVE TOPLANTISI 17 KASIM’DA ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİ Odamızın da Kurucu Üyesi Olduğu ve Yönetim Kurulunda temsil edildiği BAGEV tarafından organize edilen zirvede Antalya, Burdur, Isparta ve Afyon’un ortak akıl kullanılarak kalkındırılmasına ilişkin mesajlar verildi.

BAGEV BÜYÜK ZİRVESİ ANTALYA’DA YAPILDI Odamızın da Kurucu Üyesi Olduğu ve Yönetim Kurulunda temsil edildiği Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı- BAGEV tarafından organize edilen ‘BAGEV Büyük Zirve Toplantısı’ 17 Kasım’da Antalya Talya Otel de gerçekleşti. Katılımın yüksek olduğu toplantıda Antalya, Burdur, Isparta ve Afyon’un ortak akıl kullanılarak kalkındırılmasına ilişkin mesajlar verildi. Protokol hazır bulundu
Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı’nın 17 Kasım tarihinde Talya Otel’de gerçekleştirdiği ‘Büyük Zirve Toplantısı’ büyük coşku içinde geçti. Toplantıya bölgenin belediye başkanları, valileri, milletvekilleri, rektörleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, bölgenin iş adamları ile çeşitli kurum ve kuruluşlardan temsilciler katıldı. Sabah saat 10’da başlayıp gün boyu devam eden zirvede, bölgenin sorunları, yapılması gereken yatırımlar ve geleceğe dönük hedefler anlatıldı. Büyük Zirve toplantısına yaklaşık 900 kişi katılırken, Afyon, Isparta, Burdur ve Antalya’yı temsil eden stantlar renkli görüntü oluşturdu. Ortak akıl mesajı
Toplantıya ev sahipliği yapan BAGEV Başkanı İlhami Kaplan, yaptığı açılış konuşmasında birlik, beraberlik ve ortak akıl kullanma mesajları verdi. Bölgenin birlikte hareket etmediği için bugüne kadar birçok fırsatı kaçırdığını belirten Başkan İlhami Kaplan, “Sizler de biliyorsunuz ki, tek tek ele aldığımızda batı-akdeniz bölgesi illeri önemli kaynaklara ve avantajlara sahip illerdir. Bu açıdan bakıldığında bölgemiz, ülkemizde eşsiz bir konumda yer almaktadır. Fakat ortaklaşa hareket etmediğimiz için bu güne kadar büyük fırsatlar kaçırdık. Hâlbuki şimdikinden kat be kat güçlü ve üretken olabiliriz. Yapmamız gereken, hem “ortak hareket” hem de “ortak rekabet” bilincini yerleştirmektir. Sadece bilinç sahibi olmak da yeterli değildir” diye konuştu. “Ufkumuz genişlemeli”
‘Biraraya gelmek bir başlangıçtır. Birlikte olmak bir gelişmedir. Birlikte çalışmak ve üretmek ise bir başarıdır’ diyen Kaplan konuşmasına şöyle devam etti, “Biz, tekil olarak Afyonkarahisar, Antalya, Burdur ve Isparta illerimize odaklanmıyoruz. Hareket noktamız ve temel bakış açımız, bütün bir bölge olarak Batı Akdenizin ekonomik işbirliği ve gelişmesidir.  Bu anlayışla, BAGEV yönetimine seçildiğimiz günden itibaren, arkadaşlarımla birlikte ufkumuzu bölgeselleşme, ortak hareket ve rekabet etme üzerine kurguladık. Bu kurguyu hayata geçirilmek için bir “iş geliştirme ve çalışma grubu” oluşturduk. Ekip çalışmasına ve bilginin gücüne önem verdik. Bölgemizdeki üniversitelerden konusunda uzman akademisyenler grubumuza dâhil oldu. Ayrıca iş hayatından gönüllü girişimci ve profesyoneller, yerel yönetim birimlerindeki ilgili uzmanlar katkı sağladılar.  OSB’nin önemi
Kaplan BAGEV’deki temel amacının, ortak çabaların sonuçta pozitif değer yaratan ürünlere dönüştürülmesini sağlamak olduğunu söyledi.  Kaplan, “Üçüncü ve çok önem verdiğimiz iş sürecinde, bölgesel kalkınma ajansı kuruluşunun alt yapısını oluşturmak yer almaktadır. Çünkü ihtiyacımız olan şey, yanı başımızda merkezi kontrolü devam ettiren ve kamunun uzantısı olan “yerel dpt’ler” değildir.  Bu noktada bizim için hayati olan husus, kalkınmada bölgesel ve rekabetçi dinamiklerin ağırlıklı olduğu bir anlayışın hayata geçirilmesidir. Dördüncü iş sürecimiz, “bölgesel yatırım projeleri” çalışmalarını kapsamaktadır. Örneğin bölgesel fuarcılık ve yayıncılık ile Bölgesel Organize Sanayi Bölgesi (osb) kurulması bu sürecin hedefleri içerisinde yer almaktadır. Diğer taraftan bir başka hedefimiz de taşımacılık ile ilgilidir. 650 km Akdeniz kıyısına sahip olan bölgemizde demiryolu ve deniz taşımacılığının hala yok düzeyinde olması ve İzmir, Mersin gibi limanların yoğunlukla kullanılıyor olması bölgemizin küreselleşmesi açısından ciddi bir kayıp ve zayıflık kaynağıdır. Rekabetçi avantajlarla bu yokluğu giderme azmindeyiz” şeklinde konuştu. Zirveye Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’da katıldı BAGEV Büyük Zirve Toplantısı’na Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’da katıldı. Sözlerine, ‘her gelişimde farklı bir Antalya görüyorum’ diye başlayan Hisarcıklooğlu, 90’lı yılardan beri dünya ticaret hacminin müthiş bir patlama yaşadığını ve herkesin bu pastadan daha büyük pay almak için çalıştığını söyledi. Bölgesel ve sektörel teşvik planının çıkarılması için öncelikle envanter toplanması gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, “84 yıllık Türkiye’nin envanteri yoktur. Teşvik için envanterin toplanması ve izlenebilir olması şarttır. Eğer bu envanterler izlenebilir olmazsa yılda nereye ne kadar yatırım yapmanız gerektiğini bilemezsiniz” diye konuştu. Zirve Öncesi Ayrıca Birde Panel Düzenlendi “Bölgesel Gelişmede Eğilimler ve İyi Deneyim Paylaşımı”  konulu panelin sonuç bildirisi: Sonuç Bildirgesi:                – Batı Akdeniz Bölgesi’nde mevcut fırsatların değerlendirilerek Kalkınma Ajansı’nın kurulması için gerekli altyapı faaliyetlerinin acil olarak ve kararlılıkla gerçekleştirilmesi gerekmektedir. – Bölgenin yerel ekonomik yapısını rekabetçi ve sürdürülebilir nitelikte geliştirmede ön plana çıkması gereken sektörlerin ‘5T’ (Tarım, turizm, ticaret, taşımacılık ve teknoloji) başlığı altında toplanması uygun bulunmuştur. – Yerel ekonomik dinamiklerin küresel rekabete uyumlu olarak harekete geçirilmesi gerekmektedir. – Bunun gerçekleştirilmesi için bilgi ve yenilikçilik unsurları bölgede ön plana çıkarılmadır. – Yerel ekonomik gücün küresel rekabette avantaj sağlayabilmesi için kurumsal işbirliği olanakları sürekli olarak gündemde tutulmalıdır. – Bölgedeki firmaların dış ticaret güçlerini birleştirme ve ortaklaşa rekabet etme kapasiteleri geliştirilmelidir. – Bölgenin ulusal ve uluslararası ekonomik göstergelerin yanı sıra yerel ekonomik büyüklükler ve eğilimler konusunda da etkin ve sürekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. – İl odaklı kalkınma anlayışı yerine bölgesel kalkınmayı sağlayacak bir odaklanma ve birliktelik ön plana çıkarılmalıdır. – Bölgenin ekonomik gücünü ortaya çıkarmada ve harekete geçirmede illerin farklılıklarını avantaja çevirip bundan bölgesel güç ve fayda sağlanma stratejileri geliştirilmelidir. – Bu toplantı Batı Akdeniz Bölgesi’nde bundan sonraki hareketliliğin başlangıcı olacak ve tüm kesimlerin aktif katılımlarıyla gerçekleştirilecek dizi ve arama toplantılarıyla sürecektir.