Foto Galeri

COĞRAFİ İŞARET TEMEL EĞİTİMİ ALTSO’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

813

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ile Türk Patent ve Marka Kurumu iş birliğinde Coğrafi İşaret Temel Eğitimi ALTSO’da gerçekleştirildi. Eğitime konuşmacı olarak, Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanı Neşe İloğlu katıldı.

Eğitimde, coğrafi işaret ve geleneksel ürünün ne olduğu, tescilinin amacı, tescil için başvuru ve değerlendirme süreci, tescil sonrası izlenecek süreç ile ilgili detaylı bilgiler verildi.Eğitimin başında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve Yönetmeliği başta olmak üzere ilgili mevzuatla ilgili katılımcılara bilgiler aktaran İloğlu, coğrafi işaretin unsurlarını ise şu şekilde açıkladı: “Ürünün belirli bir karakteristik özellik kazanmış olması, belirli bir coğrafi alana hitap etmesi ve ürünün karakteristik özellikleri ile coğrafi köken arasında bağlantı olması gerekiyor.”

‘Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösterir’ diyerek coğrafi işaretin tanımını da yapan İloğlu, “Coğrafi işaret ‘menşe adı’ ve ‘mahreç işareti’ olmak üzere ikiye ayrılır” dedi.

Coğrafi işaretin işlevlerini de katılımcılara aktaran İloğlu, “Coğrafi işaret; ayırt edicilik sağlar, coğrafi kaynak belirtir. Üretim metodu ve kalite garanti eder. Pazarlama aracıdır. Yerel üretimi ve kırsal kalkınmayı destekler. Geleneksel bilgi ve kültürel değerleri korur. Sürdürülebilir ve izlenebilir ürün kalitesi sağlar. Ürün taklitçiliği ile mücadele etmeyi sağlar. Bölgenin tanıtımını sağlayarak turizme katkıda bulunur” dedi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanı Neşe İloğlu, eğitimin son kısmında katılımcılarla görüş alışverişinde de bulunarak, gelen soruları yanıtladı.

 
Foto Galeri

COĞRAFİ İŞARET TEMEL EĞİTİMİ ALTSO’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ