YENİ YASA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLERİ GETİRECEK

10418

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ODAMIZDA ANLATILDI
 
Odamız önümüzdeki dönemlerde yaslaşması beklenen Yeni Türk Ticaret Kanunu tasarısı ile ilgili gelişmeler konusunda üyelerinin ve ilgili kesimlerin bilgilenmesini sağlamak amacı ile 13 Haziran 2008 Cuma günü saat 13:30’da bir seminer düzenledi.

Ser&Berker Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş işbirliğinde ve Yeminli Mali Müşavir Engin Berker’in yönettiği seminere konuşmacı olarak Doç. Dr. Aydın Karapınar, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler  Ali Osman EFLATUN ve Mehmet YOLCU katıldı. Oturum Başkanı Yeminli Mali Müşavir Engin Berker , Ülkemizde ticari hayatı düzenleyen Türk Ticaret Kanunu’nun değişimi ile ilgili süreçte son aşamaya gelindiğini belirterek, “Bu süre içindeki ihtiyaçları yanında, Avrupa Birliği müktesebatına uyum da dikkate alınarak hazırlanan yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, başta şirketlerle ilgili olmak üzere ülkemiz ticari hayatında çok önemli yenilikler getiriyor. Seminer  özellikle Şirket Yöneticileri, Muhasebe Birimi Çalışanları, SMMM’ler, İç denetçiler için çok yararlı oldu” dedi. Doç. Dr. Aydın KARAPINAR ise yeni yasanın Türk Ticari Yaşamında köklü değişikliklere neden olacağını, şirketlere çok önemli yükümlülükler getirileceğine dikkat çekti. Karapınar, bundan sonra Limited ve Anonim Şirketlerin sermaye öderken “Bloke” sistemiyle hareket edeceğini de belirterek, “Eskiden sermaye tahahüdünün  ¼’ünü 3 ay içinde, geri kalanını da 3 yıl içerisinde ödeyen şirketler artık ¼’ünü hemen ödeyecek ve geri kalanı yine birkaç yıl içinde ödenecek. Bu şirketler için yeni ve önemli bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca yeni yasada tek kişilik şirketler kurulabilecek.  AŞ ve LTD’ler bir kişiden oluşabilecek. Bunlar çok ama çok önemli gelişmeler olacak. Gördüğünüz üzere yeni yasa Türk Ticaret Kanunu’nda umulmadık derecede değişiklikler yapacak” dedi. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler  Ali Osman EFLATUN ve Mehmet YOLCU ise tüm işletmelerin yeni yasaya kendisini hazırlamaları ve gerekli yasal düzenlemelere şimdiden başlamaları gerektiğini söyleyerek, yeni yasa üzerinde son hazırlıkların yapıldığını söylediler. Eflatun ve Yolcu, yeni yasaya göre artık şirketlerin Büyük Ölçekli ve Küçük Ölçekli şirketler olarak ikiye ayrılacağını, Küçük ölçekli şirketleri Yeminli Mali Müşavirler ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin denetleyeceğini ancak büyük ölçekli şirketleri bağımsız Denetim Şirketlerinin denetleyeceğini söylediler.  İki SMMM açıklamalarında ayrıca, yeni yasaya göre şirketlerdeki denetçilerin artık şirket ortağı olamayacağına da dikkat çektiler.