Ticaret Sicil Harçlarının Oda Tarafından Tahsili

TİCARET SİCİLİ HARÇLARININ ODALAR TARAFINDAN TAHSİL EDİLMESİ 13301

T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 30/12/2016 tarih HK-16/2016-2 sayılı yazısında belirtildiği üzere; 6728 sayılı Kanunla 492 sayılı Harçlar Kanununun 132 nci maddesine eklenen üçüncü fıkra ile ticaret sicil harçlarının Odalarca tahsiline ilişkin düzenleme yapılmış olup, bu doğrultuda müdürlüğümüz kayıtlarında yapılacak tüm tescil işlemleri için ödenen ticaret sicil harçlarının tahsili 01/01/2017 tarihinden itibaren Odamız tarafından yapılmakta,bu tarihten itibaren ticaret sicili harçlarının tahsilatı vergi dairesi veya adına tahsil yetkisi verilmiş bankalar tarafından yapılmamaktadır.