İnsan Kaynakları Politikası

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Sahip olduğu itibar ve başarıya,  çalışanlarının desteği ve gücü ile ulaşan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın benimsediği insan kaynakları politikasının temel ilkeleri;

  • Görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, nitelik ve ihtiyaçlara göre doğru işe doğru kişiyi yerleştirmeyi;
  • Personelin Eğitim ihtiyacını tespit ederek ve bu ihtiyacı karşılayarak, personele kurumun ihtiyaçları doğrultusunda kendini geliştirme ortamı sağlamayı;
  • Personelin motivasyonuna yönelik faaliyetler gerçekleştirerek personelin memnuniyetini sağlamayı;
  • Adil ve objektif bir sistemle performans değerlendirmesi yapmayı;
  • Verimli ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratılması için altyapı hazırlamayı;
  • Personel ve üst yönetimin uyum içinde kaynaşmasını sağlamayı kapsamaktadır.