Kalite Politikamız

Kalite Politikamız ve Hedeflerimiz

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, kurduğu Kalite Yönetim Sisteminin gerektirdiği şartlara uygun, etkinliğini sağlayan ve sürekli iyileştirme amacını yansıtan bir kalite politikasını benimsemiştir. Ayrıca benimsemiş olduğum mali politika, insan kaynakları politikası, üye ilişkileri politikası ve haberleşme stratejisi, sunduğu hizmet anlayışını yansıtır ve ileriye dönük hedeflerinin çerçevesini belirler. Buna göre dört(4) yıllık stratejik plan oluşturulur ve bu her yıl stratejik plan göz önünde bulundurularak yıllık iş planı ile stratejik plandaki hedeflerine ulaşmak için süreçlerini yürütür.  Tüm ALTSO personeli tarafından benimsenen Politikaları şu şekildedir;

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, yasalarla düzenlenen görevleri çerçevesinde, hizmetlerini üyelerinin memnuniyetini sağlayacak ve bu memnuniyeti sürekli arttıracak kalitede sunmayı, bölgemizin ve ülkemizin ticari ve ekonomik hayatına gelişmeyi sağlayıcı katkılarda bulunmayı faaliyetlerinin odak noktaları olarak benimsemiş ve kurduğu kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde dokümante etmiştir.