Mali Politikamız

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKA

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın gelir ve gider bütçesi, yılbaşından yıl sonuna kadar bir yıla ait gelir ve gider tahminlerini gösteren, yıl içinde ilgili mevzuat ile verilen görevleri nedeni ile hangi kaynaklardan ne kadar gelir toplanacağını ve toplanan bu gelirlerin nerelere sarf edileceğini gösteren, gelirlerin toplanmasına, hizmetlerin yapılmasına ve harcamalara izin veren bir meclis kararıdır.

Oda Bütçesi, ilgili mevzuat uyarınca, genel bütçe ilkeleri olan genellik, âdemi tahsis, birlik, açıklık ve alenilik, doğruluk, önceden izin, giderlerde tahsis (ayırma), yıllık olma ve denklik ilkelerine uygun olarak hazırlanmakta olup, Odamızın plan ve programlarının gerekleri ile fayda ve maliyet unsurları göz önünde tutularak verimlilik, tutumluluk prensiplerine dayalı olarak uygulanmaktadır.