Dosyalar

Alanya Ekonomik Rapor 2015

3719

Her sene Ticaret ve Sanayi Odası olarak ekonomik rapor hazırlamayı en önemli görevlerimiz arasında görüyoruz. Çünkü Alanyamızın gelişmesi ve büyümesi için her türlü ekonomik varlığının ve durumunun girişimcileimiz ve araştırmacılarımız tarafındanbilinmesi gerekiyor.

Bu bakımdan,Alanya Ekonomik Raporu kapsamı itibariyle, Ticaret ve Sanayi Odamız tarafından Odamızın değerli Üyelerine, Ülkemizin ve dünyanın Alanya hakkında bilgi sahibi olmak isteyen, Alanya’da yatırım yapmak isteyen tüm girişimcilere yararlı bilgiler sunmak amacıyla hazırlanıyor.

Raporumuz hazırlanırken, Ülkemizde ve dünyada hazırlanan çalışmaları inceliyoruz. Alanya’daki Kaymakamlık başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ve özel sektör kuruluşlarının temsilcilerinden bilgiler istiyoruz. Bu bilgileri ve görüşleri Odamızın yöneticileri, uzmanları, ilgili personeli ile ilgili danışmanları titizlikle değerlendirerek raporumuza son şeklini veriyorlar.

Her sene daha güzel ve yararlı bilgilerle donattığımız Ekonomik Raporumuz bu sene debeş bölümden oluşmakta:

Birinci bölümde Dünya ve Türkiye ekonomisi ile ilgili özet bilgiler veriliyor.

İkinci bölümde Alanya’nın ekonomik durumu ile ilgili özet değerlendirmeler yapılıyor.

Üçüncü bölümdeAlanya’nın tarihi, coğrafi, sosyal ve ekonomik durumu ve varlıkları değerlendirildi.

Dördüncü bölümde Alanya’nın ekonomik durumusektörler ve başlıklar itibariyle değerlendirildi.

Beşinci bölümde ise uzun olan tablolar yer aldı.

Oda olarak, ulusal ve uluslararası alanda çalışan girişimcilerin Alanya’da yatırım ve faaliyet yapmaları, Alanyalı girişimcilerin de hem Ülkemizin değişik yerlerinde, hem de dünyanın değişik ülkelerinde yatırım yapmaları en önemli amaçlarımızdandır. Bu nedenle Odamızca devamlı olarak seminerler, paneller, konferanslar, kurslar, eğitimler ve benzeri istişare ve değerlendirme toplantıları düzenleniyor ve yararlı bilgileri içeren yayınlar hazırlanıyor.

Bu çalışmalarımıza Üyelerimizin ve diğer girişimcilerin talepleri doğrultusunda değişik konular da dikkate alınarak devam ediliyor. Bu ve benzeri araştırmalar ve çalışmalar meslek kuruluşu olarak bizim en önde gelen görevlerimiz arasındadır. Çünkü Alanya küçük bir Anadolu şehri görünümünden çoktan çıkmış, büyük şehir durumuna gelmiştir.

Toplum yapısı ve girişimcilerin yaptıkları başarılı çalışmalar ile Alanyamız, ulusal düzeyde olduğu kadar, uluslararası alanda da ismini duyurmuş ve çok önemli gelişmeler sağlamıştır.Dosyalar

  • Alanya Ekonomik Rapor 2015 (7,09 MB)