Kredi Garanti Fonu

4955

Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma A.Ş. 1991 yılında kurulmuş olup, KOBİ’lerin Bankalardan kullandığı kredilere verdiği garanti/kefaletlerle teminat sağlamaktadır.

KGF’nun kuruluşunda TOBB (Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği), TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu), TOSYÖV (Türkiye Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı) ve MEKSA (Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme Vakfı) kurucu ortak olarak yer almış, daha sonra KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. de bu ortaklığa katılmışlardır.

KGF’NİN KURULUŞ AMACI:

KGF, küçük ve orta ölçekli işletmeler için sağladığı kefaletle bu işletmelere destek vermekte, yatırımlarının ve işletmelerinin finansmanında banka kredisi kullanmalarını mümkün hale getirmektedir.

Gerçekten de özellikle yeni ve küçük işletmelerin banka kredisine ulaşması çok güçlü bir teminatı gerekli kılmaktadır. Öte yandan KOBİ’lerin uzun vadeli kredi kullanmalarında da bankaca talep edilen yüksek teminatlar önemli bir engel olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun dışında KOBİ’lerin işlerini büyütürken mevcut kredi limitlerinin artırılmasında bankaca talep edilen ek teminatlar çoğu kez işletme ve banka arasında çözülmesi gereken bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

KGF, KOBİ’lere verdiği kefalet ve üstlendiği risk ile bu işletmelerin daha çok banka kredisi kullanabilmelerini sağlamakta, uzun vadeli ve uygun maliyetli kredilerden küçük işletmelerimizin de yararlanmasını mümkün hale getirmektedir. Bu sayede girişimcilik teşvik edilmekte, KOBİ’ler lehine ek bir kredilendirme yaratılarak ekonomik büyüme ve kalkınmaya katkı sağlanmaktadır. KGF kefaletlerinde genç ve kadın girişimciliğin geliştirilmesi temel amaçtır. Yenilikçi yatırımların gerçekleştirilmesi, ileri teknoloji içeren küçük girişimler, ihracatın desteklenmesi, istihdam artışı sağlayacak yatırımlar ve bölgesel kalkınma amaçlı yatırımlar KGF kefaletlerinde öncelikli olarak değerlendirilen konulardır.

KİMLER YARARLANABİLİR?

Başarı vadeden genç ve yaratıcı girişimcilerle, küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyüme ve gelişmelerine destek veren KGF, iyi iş fikirlerinin önündeki teminat yetersizliği engelini ortadan kaldırmaktadır.

Banka kredisi olanaklarına büyük işletmeler kadar kolay ulaşamayan küçük işletmelerin bu teminat problemi, KGF kefaleti ile giderilmekte, bu sayede KOBİ’lerin de banka kredileri kullanma imkanı doğmaktadır. Çalışan sayısı 250’den az olan işletmeler KOBİ olarak kabul edilmekte olup, imalat sanayi yanında hizmetler ve madencilik sektöründeki girişimcilerin de talepleri karşılanmaktadır.
Türkiye’nin bütün yörelerindeki KOBİ’ler, esnaf ve sanatkarlar, tarımsal işletmeler ve çiftçiler, kadın ve genç girişimciler KGF kefaleti için başvurabilirler.

HANGİ TÜR KREDİLERE KEFALET VERİLİR?

İşletme ihtiyacına dönük her türlü kredi için kefalet verilmekte olup, kredi türü konusunda bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu uzun vadeli bir yatırım kredisi olabileceği gibi, borçlu cari hesap şeklinde nakdi bir kredi ya da akreditif ve teminat mektubu gibi gayri nakdi bir kredi de olabilir.

 • Yeni İş Kurma
 • Mevcut Tesisin Genişletilmesi
 • Hammadde Temini
 • Yeni Teknoloji Kullanımı
 • Yeni İş Yerine Taşınma
 • Nakit Sıkıntısını Giderme
 • İhracatın Finansmanı
 • İthalatın Finansmanı
 • Teminat Mektubu Amaçlı Krediler
 • Finansal Kiralama
 • KOBİ’lerin Kullandığı Diğer Nakdi ve Gayrinakdi Krediler

Kredi Garanti Fonu, değerlendirmesinde önceliği projenin yapılabilirliğine, yönetim yeterliliğine, firmanın ve ortaklarının liyakatine, moralitesine, özkaynak katkısına ve kredinin geri ödenebilirliğine vermektedir. Teminat, bu değerlendirmede en son unsur olarak görülmekte ve gerekli görülen hallerde bankaların ilkelerine uymadığı için kabul etmediği türdeki teminatlar KGF tarafından kabul edilmektedir. Eski borçların ve kredilerin ödenmesi amacıyla kullanılacak krediler için KGF garanti/kefalet vermemektedir.

NASIL BAŞVURULUR?

KGF teminatından yararlanabilmek için; bankanıza, KGF kefaletinden yararlanmak istediğinizi bildirmeniz ve dosyanızın KGF’na gönderilmesine muvafakat etmeniz yeterli. Banka tarafından kredi başvurunuz uygun bulunduğu takdirde KGF ye iletilen kefalet talebiniz yaklaşık 2 hafta içerisinde sonuçlandırılmaktadır.

KGF uygulamasında banka şubeleri KGF’na başvuruya ücretsiz aracılık etmekte ve bu uygulama hakkında bilgi vermektedir.
KGF, firmadan bankaya verilen belgeler dışında ayrıca belge talep etmez. Ancak güncel hale getirilmesi gereken belge ve bilgi varsa bunların KGF’ye iletilmesi gerekir.
KGF uzmanları, garanti/kefalet talebiyle ilgili olarak firma ile bir görüşme – mümkünse firma işyerinde- yapar ve firmanın mevcut durumu ve projesi hakkında inceleme raporu düzenlerler.
Garanti/kefalet talepleri nihai olarak KGF Genel Müdürlüğü’nün önerileri üzerine ortakların temsilcilerinden oluşan Onay Komisyonunda tartışılarak karara bağlanır. Onay Komisyonu prensip olarak onbeş günde bir defa toplanmaktadır.
Karar, en kısa sürede talep sahibi firma ve bankaya bildirilir. Garanti/kefalet verilmesine karar verilen firmalardan bir garanti/kefalet taahhütnamesi alınır ve firma ve kefillere imzalattırılır. Ayrıca kararda belirtilen diğer şartların da bulunması halinde bu şartların yerine getirilmesini müteakip Kredi Geri Ödeme Garantisi düzenlenerek bankaya gönderilir.
Bu süreç yaklaşık olarak iki hafta sürmektedir. Ancak acil hallerde bir hafta içinde de talepler cevaplanabilmektedir.

KEFALETİN MALİYETİ NEDİR?

Kefalet talebinde bulunan firmaların değerlendirmeye alınabilmesi için, maktu bir inceleme ücreti alınır.
Talebin uygun bulunması ve kredinin KGF’nin kefaleti ile kullanılması durumunda da, kredi vadesi boyunca her yıl peşin olarak, kefalet bakiyesi üzerinden, kefaletin nakdi, gayri-nakdi veya diğer özelliğine göre, yıllık %1 ile %2 arasında değişen oranlarda komisyon alınır.

KEFALET LİMİTİ NE KADARDIR?

Bir KOBİ için kefalet üst limiti 750.000.- YTL, bu KOBİ’nin doğrudan ya da dolaylı olarak risk grubu oluşturduğu işletmeler için ise kefalet üst limiti 1.000.000.-YTL’dir.

DEĞERLENDİRME KISTASLARI NELERDİR?
 • KGF kefaletinden yararlanabilmenin ilk koşulu; başvuran tarafın
 • KOBİ, esnaf ve sanatkar, tarımsal işletme, çiftçi; kadın ve genç girişimci olmasıdır.
 • KGF kefaletinin kullanılacağı proje, “karlı”, “gerçekleştirilebilir” ve “yapılabilir” olmalıdır.
 • Projeyi yürütecek yönetim kadrosu proje becerisi ve mesleki deneyime sahip olmalıdır.
 • Proje istihdam artışı sağlamalı ve istihdamı korumalıdır.
 • Proje “kabul edilebilir” risklere sahip olmalıdır.
 • Proje, çevreye karşı duyarlı ve saygılı olmalıdır.
KGF RİSKİN NE KADARINI ÜSTLENİR?

Riskin paylaşımı ilkesine göre çalışan Kredi Garanti Fonu, kredinin en çok % 80’ine kadar kefalet vermektedir.

KGF, AŞAĞIDA BELİRTİLEN BANKA VE FİNANS KURULUŞLARI İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDEDİR
 • Akbank T.A.Ş.
 • Ak Finansal Kiralama A.Ş.
 • Albaraka Türk Katılım Bankası
 • Asya Katılım Bankası A.Ş.
 • Alternatifbank A.Ş.
 • Denizbank
 • Finans Finansal Kiralama A.Ş.
 • Finansbank A.Ş.
 • Fortis Bank
 • Garanti Finansal Kiralama A.Ş.
 • Halk Leasing Finansal Kiralama A.Ş.
 • HSBC Bank A.Ş.
 • İş Finansal Kiralama A.Ş.
 • Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi
 • Şekerbank T.A.Ş.
 • T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
 • Tekstil Bankası A.Ş.
 • Türk Eximbank-Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.
 • Türk Ekonomi Bankası
 • Türkiye Finans Katılım Bankası
 • Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
 • Türkiye Halk Bankası A.Ş.
 • Türkiye İş Bankası A.Ş.
 • Türkiye Kalkınma Bankası
 • Vakıfbank

KREDİ GARANTİ FONU İLE İLGİLİ AYRINTILIU BİLGİ İÇİN: http://www.kgf.com.tr