2020 YILI YILLIK İŞLETME CETVELİ SÜRE UZATIMI HAKKINDA

2880

6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’nun 2’nci maddesi gereğince, sanayi işletmelerinin sanayi siciline kayıt edilmesi ve sanayi sicil belgesi almaları yasal bir zorunluluktur.

Sanayi Sicil Belgesi alan işletmeler aynı Kanunun 5’inci maddesine göre; her yıl bir yıllık faaliyetlerini gösteren yıllık işletme cetvellerini takvim yılı sonundan itibaren en geç dört ay içinde (30/04/2021) bağlı bulundukları Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine bildirmek zorundadırlar.

Türkiye Odalar ve Borsalar birliğince yapılan girişimler neticesinde, bildirim süresi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından  14 Haziran 2021 (14.06.2021 Tarihi gün sonuna (saat 24 : 00 ) kadar uzatılmıştır

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.