EL İLANLARI VE BROŞÜRLER MÜHÜRLENECEK

2492

Antalya il sınırları içerisinde ilan ve reklam amacıyla bastırılan el ilanlarının dağıtımı yapılmadan önce Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden izin alınarak, ilan ve reklam vergisi tahakkuk ve tahsilatının yapılmasına müteakip, dağıtılacak el ilanların mühürlenmesi gerekmektedir.

Konuyla ilgili olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden odamıza ulaşan yazıda şu görüşlere yer verilmiştir: “2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 12nci maddesinde, “Belediye il mülki sınırları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam vergiye tabidir. Aynı kanunun 15inci maddesinde ‘ilan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar vb. her biri için ilan ve reklam vergi tarifesi düzenlenmiştir.” Hükmü gereğince; Belediyemiz İl mülki sınırları içerisinde ilan ve reklam amacıyla bastırılan el ilanlarının dağıtımı yapılmadan önce mutlaka belediyemize bildirilerek izin alınması ile ilan ve reklam vergisi tahakkuk ve tahsilatının yapılmasına müteakip, dağıtılacak el ilanların mühürlenmesi gerekmektedir.

Yukarıda açıklanan kanun hükümleri doğrultusunda, Antalya Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü Mühürleme Merkezi açılmış olup, gerçek veya tüzel kişiler tarafından işletilmekte olan firmaların faaliyeti ne olursa olsun dağıtılması düşünülen her türlü el ilanı ve broşürlerin dağıtımı yapılmadan önce Mühürleme Merkezine başvurulması gerekmektedir. Aksi takdirde 213 sayılı V.U.K. nun 341. Maddesi gereğince işlem yapılacaktır.”

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.