KOBİ’LERİN REKABET EDEBİLİRLİĞİ PROGRAMI COSME HK

198

Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında işletmelerin ve KOBİ’lerin rekabet edebilirliği Programı (COSME) anlaşması çerçevesinde, COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirmiş olan KOSGEB tarafından ülkemizin COSME programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen, farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları yürütmekte ve duyurular yapılmaktadır.

COSME kapsamında yer alan “ELITT Projesi (European LİGht Industries Innovation and Technology Project” çağrısı yayınlanmış olmakta ve söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekteki yer almaktadır.Dosyalar

  • (1,34 MB)