Dosyalar

ODA AİDAT BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI HAKKINDA

3616

Sayın Üyemiz;

“7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanun’a göre;

  1. Üyelerimizin taksitlendirme imkânından faydalanabilmeleri için 31 Ocak 2021 tarihine kadar Odamız Muhasebe Müdürlüğüne kaşe ve imzalı dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (web sayfamızdan ve oda veznelerinden, matbu dilekçe temin edilebilir.)
  2. Kanun 31 Ağustos 2020 ve daha önceki dönemlere ilişkin vadesi geçmiş aidat borçlarını kapsamaktadır. 2020 yılı 2. Taksit aidat borçları yasa kapsamına dahil edilmemiştir.
  3. Peşin ödeme yapmak isteyen üyelerimiz de 31 Ocak 2021 tarihine kadar dilekçe ile müracaat ederek gecikme cezasız olarak borçlarının tamamını ödeyebilirler.
  4. Kanun kapsamında taksitlendirilen aidatların 1. taksitleri 28 Şubat 2021 tarihine kadar olmak üzere altı eşit taksitte ödenecektir. Yapılandırılan aidatların taksit ödemeleri aylık olarak yapılır ve ödeme süresinde kısmen veya tamamen bir taksitin ödenmemesi durumunda yapılandırma iptal edilir.

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.

Ek; 7256 Sayılı Kanun’a göre borç yapılandırma başvuru dilekçesi için tıklayınız.Dosyalar

  • 7256 Sayılı Kanun’a göre borç yapılandırma başvuru dilekçesi (20,21 KB)