Dosyalar

ODA ORGAN SEÇİMLERİ DUYURUSU

10895

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Organ Seçimleri İle İlgili Bilgiler..

ODA ORGAN SEÇİMLERİ DUYURUSU

5174 SAYILI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNUNUN 84. MADDESİ GEREĞİNCE 2012 YILI EKİM AYINDA BAŞLAYIP KASIM AYINDA TAMAMLANMASI GEREKEN ODAMIZ ORGAN SEÇİMLERİNİN, BAKANLAR KURULUNUN 04.06.2012 TARİH VE 2012/3237 SAYILI KARARI İLE 2013 YILININ ŞUBAT AYINDA BAŞLAYIP MART AYINDA TAMAMLANMASINA KARAR VERİLMİŞTİ. ANCAK 29.01.2013 TARİH VE 28543 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN 2013/4244 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE; 2013 YILININ ŞUBAT AYINDA BAŞLAYIP MART AYINDA TAMAMLANMASI GEREKEN ODA VE BORSALARIN ORGAN SEÇİMLERİNİN 2013 YILININ MAYIS AYINDA BAŞLAYIP HAZİRAN AYINDA TAMAMLANMASI VE 2013 YILININ MAYIS AYINDA YAPILMASI GEREKEN TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENEL KURUL DIŞINDAKİ ORGANLARININ SEÇİMLERİNİN 2013 YILININ AĞUSTOS AYINDA YAPILMASI KARARLAŞTIRILMIŞTIR.
5174 SAYILI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNUNUN İLGİLİ MADDELERİ VE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYARINCA YAPILACAK OLAN ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ORGAN SEÇİMLERİNE İLİŞKİN HUSUSLAR AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR 1-SEÇİMLER
5174 SAYILI KANUN VE ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYARICA YARGI GÖZETİMİNDE YAPILACAK OLAN ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİ VE MECLİS ASİL VE YEDEK ÜYELERİ SEÇİMLERİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANI HAKİM TARAFINDAN OLUŞTURULAN SEÇİM SANDIK KURULU HUZURUNDA 08 HAZİRAN 2013 CUMARTESİ GÜNÜ ZİMBİTLİK MEVKİİ ALANYA ATATÜRK KAPALI SPOR SALONU’NDA YARGI GÖZETİMİNDE GİZLİ OY, AÇIK SAYIM ESASINA GÖRE YÜRÜTÜLECEKTİR. SEÇMEN LİSTELERİNDE ADI YAZILI OLMAYAN ÜYELER OY KULLANAMAYACAKTIR.
 
2-ORGANLARA SEÇİLECEK ÜYE SAYILARI
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN DOKUZUNCU MADDESİ UYARINCA; ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİ 100-200 ÜYELİ MESLEK GRUPLARINDA BEŞ, 201 VE DAHA FAZLA ÜYELİ MESLEK GRUPLARINDA YEDİ KİŞİDEN OLUŞACAKTIR.  ODA MECLİSİ, MESLEK GRUPLARINCA DÖRT YIL İÇİN SEÇİLEN ÜYELERDEN OLUŞUR. MESLEK KOMİTELERİ BEŞ KİŞİDEN OLUŞAN GRUPLARDA İKİŞER, YEDİ KİŞİDEN OLUŞAN GRUPLARDA ÜÇER MECLİS ÜYESİ SEÇİLECEKTİR. AYRICA MESLEK KOMİTELERİ VE MECLİS ÜYELERİ İÇİN AYNI SAYIDA YEDEK ÜYE SEÇİMİ GERÇEKLEŞECEKTİR. BİRDEN FAZLA FİRMA SAHİBİ GERÇEK KİŞİLER, KAYITLI OLDUKLARI BÜTÜN MESLEK GRUPLARINDA MESLEK KOMİTESİ SEÇİMLERİNE İŞTİRAK EDEBİLİR. ANCAK, BİRDEN FAZLA FİRMA SAHİBİ GERÇEK KİŞİ MECLİSTE BİRDEN FAZLA FİRMASINI TEMSİLEN BULUNAMAYACAKTIR. AYNI GERÇEK KİŞİ, ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 5 İNCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN YETERLİLİKLERİ TAŞIMASI HALİNDE MESLEK KOMİTELERİ ÜYELİĞİ SEÇİMLERİNDE AYNI VEYA DEĞİŞİK MESLEK GRUPLARINDA BİRDEN ÇOK TÜZEL KİŞİLİK ADINA OY KULLANABİLİR. YÖNETİM KURULU BAŞKANI İLE YÖNETİM KURULU ASİL VE YEDEK ÜYELERİ, DİSİPLİN KURULU ASİL VE YEDEK ÜYELERİ, BİRLİK GENEL KURUL DELEGELERİ ASİL VE YEDEK ÜYELERİ SEÇİMLERİ İSE DAHA SONRA ODA MECLİSİ İÇİNDEN YARGI GÖZETİMİNDE SEÇİLECEKTİR. 3- SEÇMEN OLMA ŞARTLARI
AYNI YÖNETMELİĞİN 5 İNCİ MADDESİNE GÖRE; ODA VE BORSA ORGAN SEÇİMLERİNE SEÇMEN SIFATIYLA İŞTİRAK EDEBİLMEK İÇİN;
• ODAYA KAYITLI OLMASI,
• GERÇEK KİŞİLER İLE TÜZEL KİŞİLERİN GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİLERİ İÇİN SEÇİM GÜNÜ İTİBARIYLA ON SEKİZ YAŞINI DOLDURMUŞ OLMASI,
• TÜZEL KİŞİLERİN GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİLERİ İÇİN, ANA SÖZLEŞMEYE UYGUN ŞEKİLDE TEMSİL VE BAĞLAYICI İŞLEM YAPMAYA YETKİLENDİRİLMİŞ VE TİCARET SİCİLİNE TESCİL EDİLMİŞ OLMAK,
• ODAYA KAYDINI GEREKTİREN TİCARİ VE SINAÎ KAZANÇ DOLAYISIYLA GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ OLMASI,
• 5174 SAYILI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNUNUN 10 UNCU VE 32 İNCİ MADDELERİ UYARINCA MESLEK GRUBU VE SEÇMEN LİSTELERİNDEN SİLİNMEMİŞ OLMAK (KAYDI ASKIDA OLMAMAK) VEYA KANUNDA BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMİŞ OLMAK SURETİYLE YENİDEN MESLEK GRUBU VE SEÇMEN LİSTELERİNE DÂHİL EDİLMİŞ OLMASI GEREKİR.
 
TÜZEL KİŞİLERİN SEÇME HAKKINI KULLANABİLMESİ İÇİN; TİCARET ŞİRKETLERİNDE, ŞİRKETİN ORTAĞI VE/VEYA YÖNETİCİSİ OLMASI VE ŞİRKETİ TEMSİL İLE BAĞLAYICI İŞLEM YAPMAYA YETKİLİ BULUNMASI, TİCARET ŞİRKETLERİ DIŞINDAKİ TÜZEL KİŞİLERE AİT TİCARİ İŞLETMELERDE, GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİNİN İŞLETMENİN YÖNETİCİSİ OLMASI VE TİCARİ İŞLETMEYİ TEMSİL İLE BAĞLAYICI İŞLEM YAPMAYA YETKİLİ BULUNMASI, GERÇEK KİŞİLERE AİT TİCARİ İŞLETMELERDE TİCARET SİCİLİNE TESCİL EDİLMİŞ TEMSİLCİNİN BULUNMASI HALİNDE BUNLARIN İŞLETMEYİ TEMSİL İLE BAĞLAYICI İŞLEM YAPMAYA YETKİLİ BULUNMASI. BU ŞARTLAR ŞUBELERİ TEMSİLE YETKİLİ KILINANLAR İÇİNDE ARANIR.
MÜNFESİH ŞİRKETLER ODA VE BORSA ORGAN SEÇİMLERİNDE OY KULLANAMAZ.
 
4- ORGANLARA SEÇİLEBİLME ŞARTI
YÖNETMELİĞİN 6 INCI MADDESİNE GÖRE; ODA VE BORSA ORGANLARINA SEÇİLEBİLMEK İÇİN;
• SEÇİM TARİHİ İTİBARIYLA, TACİR VE SANAYİCİLER İÇİN TİCARET SİCİLİNE KAYITLI BULUNMAK ŞARTIYLA, EN AZ İKİ YILDAN BERİ ODAYA KAYITLI OLMAK,( İKİ YILLIK SÜRE, KANUNUN 10 UNCU VE 32 NCİ MADDELERİ UYARINCA MESLEK GRUPLARI VE SEÇMEN LİSTELERİNDEN SİLİNEN ÜYELERDEN KANUNDA BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEK SURETİYLE YENİDEN MESLEK GRUBUNA VE SEÇMEN LİSTELERİNE DÂHİL EDİLEN ÜYELER İÇİN ARANMAZ.)
• GERÇEK KİŞİLER İLE TÜZEL KİŞİLERİN GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİLERİ İÇİN SEÇİM GÜNÜ İTİBARIYLA 25 YAŞINI DOLDURMUŞ VE OKUR-YAZAR OLMAK,
• İFLAS ETMEMİŞ YA DA İFLAS ETMİŞ OLSA BİLE İTİBARINI HÜKMEN YENİDEN KAZANMIŞ OLMAK,
• TÜRK CEZA KANUNUNUN 53 ÜNCÜ MADDESİNDE BELİRTİLEN SÜRELER GEÇMİŞ OLSA BİLE; KASTEN İŞLENEN BİR SUÇTAN DOLAYI BEŞ YIL VEYA DAHA FAZLA SÜREYLE YA DA DEVLETİN GÜVENLİĞİNE KARŞI SUÇLAR, ANAYASAL DÜZENE VE BU DÜZENİN İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR, ZİMMET, İRTİKÂP, RÜŞVET, HIRSIZLIK, DOLANDIRICILIK, SAHTECİLİK, GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA, HİLELİ İFLAS, İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA, EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA, SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA, KAÇAKÇILIK, VERGİ KAÇAKÇILIĞI VEYA HAKSIZ MAL EDİNME SUÇLARINDAN HAPİS CEZASINA MAHKÛM OLMAMAK,
• 5174 SAYILI KANUNUN 10 UNCU VE 32 NCİ MADDELERİ UYARINCA MESLEK GRUBU VE SEÇMEN LİSTELERİNDEN SİLİNMEMİŞ OLMAK VEYA KANUNDA BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMİŞ OLMAK SURETİYLE YENİDEN MESLEK GRUBU VE SEÇMEN LİSTELERİNE DÂHİL EDİLMİŞ OLMAK,
• ODA VE BORSAYA KAYDINI GEREKTİREN TİCARİ VE SINAÎ FAALİYETTEN ELDE EDİLEN KAZANÇ DOLAYISIYLA GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ OLMAK GEREKİR
• SEÇİLME HAKKININ KULLANILABİLMESİ İÇİN AYRICA; TİCARET ŞİRKETLERİNDE, ŞİRKETİN ORTAĞI VE/VEYA YÖNETİCİSİ OLMASI VE ŞİRKETİ TEMSİL İLE BAĞLAYICI İŞLEM YAPMAYA YETKİLİ BULUNMASI, TİCARET ŞİRKETLERİ DIŞINDAKİ TÜZEL KİŞİLERE AİT TİCARİ İŞLETMELERDE, GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİNİN İŞLETMENİN SAHİBİ VEYA TEMSİLCİSİ OLMASI VE TİCARİ İŞLETMEYİ TEMSİL İLE BAĞLAYICI İŞLEM YAPMAYA YETKİLİ BULUNMASI, GERÇEK KİŞİLERE AİT TİCARİ İŞLETMELERDE TİCARET SİCİLİNE TESCİL EDİLMİŞ TEMSİLCİNİN BULUNMASI HALİNDE BUNLARIN İŞLETMEYİ TEMSİL İLE BAĞLAYICI İŞLEM YAPMAYA YETKİLİ BULUNMASI VE BU DURUMLARIN SEÇİMDEN EN AZ ALTI AY ÖNCESİNİ KAPSAMASI ŞARTTIR. BU FIKRA KAPSAMINDA BELİRTİLEN ŞARTLAR ŞUBELERİ TEMSİLE YETKİLİ KILINANLAR İÇİN DE ARANIR. TEMSİL İLE BAĞLAYICI İŞLEMLER YAPMAYA YETKİLİ TEMSİLCİNİN, YETKİ SÜRESİNİN SONA ERMESİ HALİNDE, AYNI TEMSİLCİNİN SEÇİM TARİHİNDEN ÖNCEKİ ALTI AYLIK SÜRE İÇİNDE KESİNTİ OLSA DAHİ KENDİSİNDEN ÖNCE BAŞKA BİR TEMSİLCİ YETKİLENDİRİLMEDEN YENİDEN YETKİLİ KILINMASI DURUMUNDA, BU YETKİNİN SEÇİM TARİHİNDEN EN AZ ALTI AY ÖNCESİNİ KAPSADIĞI KABUL EDİLİR. ÜYE ŞİRKETİN MÜNFESİH OLMASI HALİNDE, ÜYELİĞİ KENDİLİĞİNDEN SONA ERDİĞİNDEN ODAMIZ ORGAN SEÇİMLERİNDE OY KULLANAMAYACAK VE SEÇİLEMEYECEKLERDİR. (6455 SAYILI KANUN 5174 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİCİ 17’İNCİ MADDE GEREĞİ 6 AYLIK SÜRE ŞARTI 2013 YILI SEÇİMİNDE UYGULANMAYACAKTIR) 5- OY KULLANMA
OY VERME İŞLEMLERİ GİZLİ OY VE AÇIK TASNİF ESASLARINA GÖRE YAPILIR. BELİRLENEN SEÇİM SÜRESİ SONA ERDİĞİ HALDE, SANDIK BAŞINDA OYLARINI VERMEK ÜZERE BEKLEYEN SEÇMENLER DE OYLARINI KULLANIRLAR. SEÇMEN LİSTESİNDE ADI YAZILI OLMAYAN ÜYE VEYA DELEGELER OY KULLANAMAZ. OYLAR, OY VERENİN KİMLİĞİNİN ODA VEYA BORSA VEYA RESMÎ KURULUŞÇA VERİLEN BELGE İLE İSPAT EDİLMESİNDEN VE LİSTEDEKİ İSMİNİN KARŞISINDAKİ YERİN İMZALANMASINDAN SONRA KULLANILIR. TÜZEL KİŞİ TEMSİLCİSİ GERÇEK KİŞİLERİN, TEMSİL ETTİKLERİ TÜZEL KİŞİNİN TESCİLLİ ANA SÖZLEŞMELERİ GEREĞİNCE TEMSİL VE BAĞLAYICI İŞLEM YAPMA YETKİSİNE SAHİP OLDUKLARINA DAİR DÜZENLENMİŞ İMZA SİRKÜLERİNİN ASLI VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİ VEYA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DOKSAN GÜN İÇERİSİNDE ALINMIŞ YETKİ BELGESİNİN OY KULLANMA SIRASINDA İBRAZI GEREKİR. İBRAZ EDİLEN İMZA SİRKÜLERİNİN BİR FOTOKOPİSİ OY KULLANILAN SANDIK KURULU BAŞKANINA TESLİM EDİLİR. TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNCE ORGAN SEÇİMLERİNİN BAŞLADIĞI TARİHTEN ÖNCEKİ DOKSAN GÜN DE DÂHİL OLMAK ÜZERE ODA VE BORSA ORGAN SEÇİMLERİNİN YAPILDIĞI AYLARDA SEÇİM AMACIYLA TASDİK EDİLEN BU BELGELERDEN HARÇ VE HİZMET BEDELİ TAHSİL EDİLMEZ.

TÜZEL KİŞİLERİN VE ŞUBELERİN GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ İÇİN AŞAĞIDAKİ USULLERE UYGUN OLARAK YETKİ BELGESİ DÜZENLENECEKTİR;
•YETKİ BELGESİ TALEPLERİ DİLEKÇE İLE YAPILACAKTIR.
•YALNIZCA BİR TEMSİLCİ İÇİN YETKİ BELGESİ DÜZENLENECEKTİR.
•MÜŞTEREK YETKİYE SAHİP TEMSİLCİLER BULUNMASI HALİNDE HANGİ TEMSİLCİ İÇİN YETKİ BELGESİ DÜZENLENECEĞİ DİLEKÇEDE BELİRTİLİP VE MÜŞTEREK YETKİLİLERCE İMZALANACAKTIR.
•MÜNFERİT YETKİYE SAHİP BİRDEN FAZLA TEMSİLCİ BULUNMASI HALİNDE DİLEKÇE MÜŞTEREKEN İMZALANABİLECEĞİ GİBİ MÜNFERİT YETKİYE SAHİP TEMSİLCİLERDEN BİRİ TARAFINDAN DA İMZALANABİLECEKTİR. MÜNFERİT YETKİLİLERDEN İLK BAŞVURANA YETKİ BELGESİ VERİLECEKTİR.
•DÜZENLENEN YETKİ BELGESİ İADE EDİLMEDİKÇE YENİ YETKİ BELGESİ DÜZENLENMEYECEKTİR. YETKİ BELGESİNİN ZAYİ OLMASI HALİNDE, AYNI KİŞİ/KİŞİLER TARAFINDAN TALEP EDİLMESİ ŞARTIYLA AYNI KİŞİ ADINA YENİ BİR YETKİ BELGESİ DÜZENLECEKTİR. ZAYİ OLAN YETKİ BELGESİNİN BAŞKA BİR TEMSİLCİ ADINA DÜZENLENMESİNİN TALEP EDİLMESİ HALİNDE, BAŞVURU DİLEKÇESİNİN TEMSİL VE BAĞLAYICI İŞLEM YAPMA YETKİSİNE SAHİP TÜM TEMSİLCİLER TARAFINDAN İMZALANMASI ZORUNLUDUR.
•MÜNFESİH, TASFİYE HALİNE GİRMİŞ, İFLASINA KARAR VERİLMİŞ ŞİRKETLERİN TEMSİLCİLERİ İLE ADİ ORTAKLIK ADINA ORGAN SEÇİMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE YETKİ BELGESİ DÜZENLENEMEZ.”

TÜZEL KİŞİLERİN VE ŞUBELERİN GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİLERİNİN İMZA SİRKÜLERİ İLE OY KULLANMASI AŞAĞIDAKİ USULLERE UYGUN OLARAK YAPILIR;
•TÜZEL KİŞİ VE BUNLARIN ŞUBELERİNİN GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ TARAFINDAN OY KULLANMA İŞLEMİ SIRASINDA, TEMSİL VE BAĞLAYICI İŞLEM YAPMA YETKİSİNE SAHİP OLDUĞUNU GÖSTERİR İMZA SİRKÜLERİNİN ASLI VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİ SEÇİM SANDIK KURULU BAŞKANINA İBRAZ EDİLEREK FOTOKOPİSİ SEÇİM SANDIK KURULU BAŞKANINA VERİLİR.
•İMZA SİRKÜLERİNDE MÜNFERİDEN YETKİLİ KILINANLARDAN İLK BAŞVURANA OY KULLANDIRILIR.
•İMZA SİRKÜLERİNDE MÜŞTEREKEN TEMSİL YETKİSİ VERİLMİŞ OLMASI HALİNDE, MÜŞTEREKEN YETKİLENDİRİLEN TEMSİLCİLER TARAFINDAN İMZALANMIŞ VE ARALARINDAN OY KULLANACAK TEMSİLCİYİ GÖSTERİR DİLEKÇE SANDIK KURULU BAŞKANINA VERİLİR.
•MÜŞTEREKEN YETKİLENDİRİLEN TEMSİLCİLERİN İMZA ÖRNEKLERİNİN AYNI SİRKÜLERDE YER ALMAMASI HALİNDE, DİLEKÇEYİ İMZALAYAN DİĞER TEMSİLCİLERİN İMZA SİRKÜLERİNİN FOTOKOPİLERİ DE SANDIK KURULU BAŞKANINA VERİLİR.
•MÜNFESİH, TASFİYE HALİNE GİRMİŞ, İFLASINA KARAR VERİLMİŞ ŞİRKETLERİN TEMSİLCİLERİ OY KULLANAMAZLAR. OY KULLANACAK, GERÇEK KİŞİ VE TÜZEL KİŞİ TEMSİLCİSİ GERÇEK KİŞİLERİN OY KULLANMA SIRASINDA SEÇİM SANDIK KURULUNA KİMLİK BELGELERİNİ İBRAZ ETMELERİ GEREKECEKTİR. GERÇEK KİŞİLER SEÇİMLERE BİZZAT İŞTİRAK EDECEKLERDİR. BU KİŞİLER, SEÇME VE SEÇİLME HAKLARINI VEKALETEN VEYA TİCARİ MÜMESSİL VASITASIYLA KULLANDIRAMAYACAKLARDIR. SEÇME VE SEÇİLME HAKKINI HAİZ OLAN ÜYELER İLE YALNIZ SEÇME HAKKINI HAİZ OLAN ÜYELERE AİT LİSTELER İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANI HAKİMİN ONAYINDAN SONRA ODAMIZIN www.altso.org.tr ADRESLİ İNTERNET SİTESİNDE VE HİZMET BİNASI İLAN PANOSUNDA ASKIYA ÇIKARILARAK ÜÇ TAM İŞ
GÜNÜ İLAN EDİLECEKTİR. SEÇMEN LİSTELERİNİN ASKIDAN İNDİRİLECEĞİ ANA KADAR ODAMIZA KAYDI GERÇEKLEŞEN TÜM ÜYELER, İLE YENİDEN SEÇME VE SEÇİLME YETERLİLİĞİ KAZANAN ÜYELER SEÇME YETERLİLİKLERİNİ TAŞIDIKLARI TAKDİRDE, KAYDEDİLDİKLERİ MESLEK GRUBU DİKKATE ALINARAK SEÇME YA DA SEÇİLME HAKKINA SAHİP OLANLARI GÖSTEREN LİSTELERE DÂHİL EDİLECEKTİR. ODA VE BORSAYA KAYITLI ÜYELERDEN MESLEK KOMİTELERİ VE MECLİS SEÇİMLERİNİN YAPILACAĞI TARİH İTİBARIYLA İKİ YILINI DOLDURACAK OLANLAR DA, SEÇİLME HAKKINA SAHİP OLANLARI GÖSTEREN LİSTELERE DAHİL EDİLECEKTİR. 6- SEÇİM SONRASI VERİLECEK BELGELER
MESLEK KOMİTESİ VE MECLİS ÜYELİĞİNE SEÇİLEN TÜZEL KİŞİLERİN, MESLEK KOMİTESİ VE MECLİS ÜYELİĞİ SEÇİMLERİNİN KESİNLEŞMESİNDEN İTİBAREN (1) BİR GÜN İÇİNDE MESLEK KOMİTESİ VE MECLİS ÜYELİĞİNDE TÜZEL KİŞİYİ TEMSİL EDECEK GERÇEK KİŞİNİN İSMİNİ ODAMIZA BİLDİRMESİ GEREKMEKTEDİR. AKSİ TAKDİRDE, MESLEK KOMİTESİ VE MECLİS ÜYELİĞİ SEÇİMLERİNDE OY KULLANAN TÜZEL KİŞİNİN GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELİĞİ SEÇİMİNDE OY KULLANAMAYACAKTIR. TÜZEL KİŞİLER KENDİLERİNİ TEMSİL EDECEK GERÇEK KİŞİNİN İSMİNİ HER HALÜKARDA SEÇİMLERİN KESİNLEŞMESİNDEN İTİBAREN 1 AY İÇİNDE ODAYA BİLDİRMEK ZORUNDADIR. AKSİ TAKDİRDE DİĞER YEDEK ÜYELER SIRASIYLA ÇAĞIRILACAKTIR. MESLEK KOMİTESİ VE MECLİS ÜYELİĞİNE SEÇİLEN TÜZEL KİŞİLER, KENDİLERİNİ TEMSİL EDECEK GERÇEK KİŞİLERLE İLGİLİ YAPACAKLARI BİLDİRİMİ YAZILI OLARAK YAPMALARI VE BİLDİRİLEN TEMSİLCİNİN YÖNETMELİĞİ 6 INCI MADDESİNİN 4 ÜNCÜ FIKRASINDAKİ ŞARTLARI TAŞIDIĞINI TEVSİK EDEN TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINMIŞ YETKİ BELGESİNİ BİLDİRİME EKLEMELERİ ZORUNLUDUR.
 
ODAMIZ MESLEK KOMİTESİ, MECLİS VE DİSİPLİN KURULU ÜYELİĞİNE SEÇİLENLER SEÇİMLERİN KESİNLEŞMESİNİ MÜTEAKİP 15 GÜN İÇİNDE ODAMIZ GENEL SEKRETERLİĞİNCE YAPILACAK TEBLİGAT ÜZERİNE VE TÜRK CEZA KANUNUNUN 53 ÜNCÜ MADDESİNDE BELİRTİLEN SÜRELER GEÇMİŞ OLSA BİLE; KASTEN İŞLENEN BİR SUÇTAN DOLAYI BEŞ YIL VEYA DAHA FAZLA SÜREYLE YA DA DEVLETİN GÜVENLİĞİNE KARŞI SUÇLAR, ANAYASAL DÜZENE VE BU DÜZENİN İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR, ZİMMET, İRTİKÂP, RÜŞVET, HIRSIZLIK, DOLANDIRICILIK, SAHTECİLİK, GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA, HİLELİ İFLAS, İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA, EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA, SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA, KAÇAKÇILIK, VERGİ KAÇAKÇILIĞI VEYA HAKSIZ MAL EDİNME SUÇLARINDAN HAPİS CEZASINA MAHKÛM OLMAMA HUSUSLARINI TEVSİK EDEN ADLİ SİCİL BELGELERİNİ, TEBELLÜĞ TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE YİNE ODAMIZ GENEL SEKRETERLİĞİNE İMZA KARŞILIĞINDA VEYA EVRAK KAYIT NUMARASI ALMAK SURETİ İLE TESLİM ETMEK ZORUNDADIR. TÜZEL KİŞİLERDE BU ZORUNLULUK GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİLERİ TARAFINDAN YERİNE GETİRİLECEKTİR. ADLİ SİCİL BELGESİNİN SÜRESİ İÇİNDE TESLİM EDİLMEMESİ HALİNDE İLGİLİ ÜYENİN ODAMIZ ORGANLARINDAKİ GÖREVİ KENDİLİĞİNDEN SONA ERECEKTİR. ODA VEYA BORSANIN MESLEK KOMİTESİ VEYA MECLİS ÜYELİĞİNE SEÇİLEN GERÇEK KİŞİLER İLE TÜZEL KİŞİLERİN GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİLERİ AYNI FAALİYET ALANI İÇİNDE BULUNAN BAŞKA BİR ODANIN VEYA BORSANIN MESLEK KOMİTESİ VEYA MECLİSİNDE GÖREV ALAMAZ. SEÇİLDİKLERİ TAKDİRDE HANGİ ODA VE BORSA MESLEK KOMİTESİ VE MECLİSİNDE GÖREV ALACAKLARINI SEÇİMLERİN KESİNLEŞMESİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇİNDE İLGİLİ ODA VE BORSA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA YAZILI OLARAK BİLDİRMELİDİRLER. BU SÜRE İÇİNDE BİLDİRMEDİKLERİ TAKDİRDE İLGİLİNİN SEÇİLMİŞ OLDUĞU ORGAN ÜYELİKLERİ KENDİLİĞİNDEN SONA ERECEKTİR. AYNI FAALİYET ALANI İÇİNDE BULUNAN BİRDEN ÇOK ODA VE BORSALARA KAYITLI TÜZEL KİŞİLER TEMSİLCİLERİNİN FARKLI GERÇEK KİŞİLER OLMASI ŞARTI İLE BU KURULUŞLARIN MESLEK KOMİTESİ VE MECLİSLERİNDE GÖREV ALABİLİRLER. ODA VE BORSALARIN MESLEK KOMİTELERİ VE MECLİS ÜYELİĞİNE SEÇİLMİŞ GERÇEK KİŞİLER İLE TÜZEL KİŞİLERİN GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİLERİ ESNAF VE KÜÇÜK SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNUNA TABİ OLARAK KURULAN ODALARDA GÖREV ALAMAZLAR. BU DURUMDA OLANLAR SEÇİMLERİN KESİNLEŞMESİNDEN İTİBAREN TERCİHLERİNİ ON BEŞ (15) GÜN İÇİNDE İLGİLİ ODA VEYA BORSA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA YAZILI OLARAK BİLDİRMELİDİRLER. BU SÜRE İÇİNDE BİLDİRMEDİKLERİ TAKDİRDE, İLGİLİNİN SEÇİLMİŞ OLDUĞU ORGAN ÜYELİKLERİ KENDİLİĞİNDEN SONA ERECEKTİR. SEÇİMLER SIRASINDA SEÇİM SANDIK KURULU BAŞKANI VEYA ÜYELERİNE KARŞI SUÇ İŞLEYENLER, DEVLET MEMURLARINA KARŞI SUÇ İŞLEMİŞ GİBİ CEZALANDIRILACAĞINDAN BU KONUDA GEREKLİ HASSASİYETİN GÖSTERİLMESİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR. DURUMU BİLGİLERİNİZE SUNAR, SEÇİMLERİN ÜYELERİMİZE VE ÜLKEMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLERİZ.
  * 25.04.2013 Tarihinde Kesinleşen Seçmen Listeleri için TIKLAYINIZ…  * Oda Üyelerinin (Faal) Meslek Guruplarına Göre Listeleri İçin TIKLAYINIZ…
* Oda Üyelerinin Detaylı Araması İçin TIKLAYINIZ…
* 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu İçin TIKLAYINIZ…
* Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik İçin TIKLAYINIZ…
* Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik İçin TIKLAYINIZ…
* Tüzel Kişilerin Gerçek Kişi Temsilcileri Adına Seçim Yetki Belgesi Talep Dilekçesi İçin TIKLAYINIZ…
* Yeni Seçim Tarihi (Mayıs-Haziran 2013) ve  NACE Faaliyet Kodlarına itiraza ilişkin TOBB’nin 11.02.2013 tarih ve 3162 sayılı yazısı için TIKLAYINIZ… SEÇİM YETKİ BELGELERİ İLE İLGİLİ NOT: 
5174 SAYILI KANUNUN 6353 SAYILI KANUNUN 30’UNCU MADDESİ İLE DEĞİŞİK 81’İNCİ MADDESİ UYARINCA TÜZEL KİŞİ TEMSİLCİSİ GERÇEK KİŞİLERİN,TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DOKSAN GÜN İÇERİSİNDE ALINMIŞ YETKİ BELGELERİ YANINDA İLK KEZ BU SEÇİMLERDE TEMSİL ETTİKLERİ TÜZEL KİŞİNİN TESCİLİ ANA SÖZLEŞMELERİ GEREĞİNCE TEMSİL VE BAĞLAYICI İŞLEM YAPMA YETKİSİNE SAHİP OLDUKLARINA DAİR DÜZENLENMİŞ VE GEÇERLİLİĞİNİ KORUYAN İMZA SİRKÜLERİNİN ASLI VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİ İLE DE OY KULLANMALARI MÜMKÜN HALE GELMİŞTİR. İMZA SİRKÜLERİ İLE OY KULLANILMASI SIRASINDA SÖZ İMZA SİRKÜLERİNİN BİR KOPYASININ SANDIK KURULUNA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR. BU NEDENLE İMZA SİRKÜLERİ İLE OY KULLANACAKLARIN YANLARINDA SİRKÜLERİN BİR KOPYASINI DA HAZIR BULUNDURMLARI İŞLEMLERİN DAHA HIZLI YÜRÜMESİNİ SAĞLAYACAKTIR.  

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINMIŞ YETKİ BELGELERİ İLE OY KULLANILMASI HALİNDE “YETKİ BELGESİ TALEP FORMU” İLE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE MÜRCAAT EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR. 

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜKLERİNCE ORGAN SEÇİMLERİNİN BAŞLADIĞI TARİHTEN ÖNCEKİ DOKSAN GÜN DE DÂHİL OLMAK ÜZERE ODA VE BORSA ORGAN SEÇİMLERİNİN YAPILDIĞI AYLARDA SEÇİM AMACIYLA TASDİK EDİLEN BU BELGELERDEN HARÇ VE HİZMET BEDELİ TAHSİL EDİLMEYECEKTİR.
ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI 08.06.2013 TARİHLİ ORGAN SEÇİMLERİNE AİT 24.05.2013 GÜNÜ KESİNLEŞEN SEÇMEN LİSTESİ UYARINCA SEÇİLECEK MESLEK KOMİTELERİ VE MECLİS ÜYESİ SAYILARI MESLEK GURUBU FAAL ÜYE SAYISI SEÇMEN LİSTESİ ÜYE SAYISI MESLEK KOMİTESİ  ÜYE SAYISI MECSLİS ÜYE SAYISI  1. MESLEK GURUBU 441 416 7 3  2. MESLEK GURUBU 307 296 7 3  3. MESLEK GURUBU 220 210 7 3  4,. MESLEK GURUBU 428 413 7 3  5. MESLEK GURUBU 612 582 7 3  6. MESLEK GURUBU 259 248 7 3  7. MESLEK GURUBU 211 203 7 3  8,. MESLEK GURUBU 273 268 7 3  9. MESLEK GURUBU 124 116 5 2  10. MESLEK GURUBU 304 299 7 3  11. MESLEK GURUBU 230 222 7 3  12. MESLEK GURUBU 174 170 5 2  13. MESLEK GURUBU 383 370 7 3  14. MESLEK GURUBU 208 203 7 3  15. MESLEK GURUBU 491 456 7 3  16. MESLEK GURUBU 186 179 5 2  17. MESLEK GURUBU 578 559 7 3  18. MESLEK GURUBU 187 186 5 2  19. MESLEK GURUBU 217 203 7 3  20. MESLEK GURUBU 303 288 7 3  21. MESLEK GURUBU 267 261 7 3  22. MESLEK GURUBU 167 160 5 2  23. MESLEK GURUBU 145 144 5 2  24. MESLEK GURUBU 232 229 7 3  GENEL TOPLAM 6947 6681 156 66Dosyalar

  • 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu İçin TIKLAYINIZ... ()
  • Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik İçin TIKLAYINIZ... (64,50 KB)
  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik İçin TIKLAYINIZ... (186,00 KB)
  • Tüzel Kişilerin Gerçek Kişi Temsilcileri Adına Seçim Yetki Belgesi Talep Dilekçesi İçin TIKLAYINIZ... (34,00 KB)
  • Yeni Seçim Tarihi (Mayıs-Haziran 2013) ve  NACE Faaliyet Kodlarına itiraza ilişkin TOBB’nin 11.02.2013 tarih ve 3162 sayılı yazısı için TIKLAYINIZ... (1,32 MB)
  • "YETKİ BELGESİ TALEP FORMU" (34,00 KB)