SEBZE VE MEYVE SOĞUK ZİNCİR FİNANSAL KİRALAMA DESTEK PROGRAMI

329

Bu destek programının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin, sebze ve meyve zayiatını azaltmak üzere soğuk zincir oluşturmaları sürecinde, finansal kiralama yöntemiyle temin edecekleri, yerli malı ve yeni soğuk hava ünitesi ve/veya soğutucu frigorifik kasa/ünite yatırımları için finansal kiralama faiz/ kâr payı masraflarına katkı sağlanmasıdır.

Destek programından yararlanma koşulu

MADDE 6- (1) Destek programından yararlanılabilmesi için İşletmenin; Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde, KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir. (2) Bu destek programından, toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar, komisyoncu meslek mensupları, sebze ve/veya meyve taşımacılığı yapan işletmeler ile bu alanda faaliyet gösteren lojistik firmaları yararlanabilir. (3) Başvuru ve yararlanma koşullarına ilişkin özel hükümler destek programının uygulama esaslarında ayrıca belirtilir. (4) İşletme destek programı süresi içerisinde destek üst limiti ile soğuk hava ünitesi ve/veya soğutucu frigorifik kasa/ünite için belirlenen adedi aşmadan birden fazla finansal kiralama sözleşmesi yaparak desteği kullanabilir.

Destek programının süresi işletme için üç yıldır.

(2) Destek programı kapsamında desteğe konu finansal kiralamanın, azami ilk 6 ayı ödemesiz dönem olmak üzere vadesi azami 36 aydır. (3) Destek programı kapsamında finansal kiralama faiz/kâr payı masrafları için işletmeye geri ödemesiz olarak 750.000 (yediyüzellibin) TL’ye kadar destek sağlanır. (4) Destek programı kapsamında işletmeye sağlanacak destek oranı, azami 10 destek puan oranıdır. (5) Destek programı kapsamında işletmenin azami 1 (bir) adet soğuk hava ünitesi ve/veya azami 10 (on) adet soğutucu frigorifik kasa/ünite finansal kiralamaları desteklenir.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/8017/sebze-ve-meyve-soguk-zincir-finansal-kiralama-destek-programi