TARIMSAL ÜRETİME DAİR KREDİ FİNANSMAN KULLANDIRILMASI

294

TARIMSAL ÜRETİME DAİR FAİZ/KÂR PAYI DESTEKLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ/FİNANSMANI KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2024/15)02.05.2024

Sayın Üyemiz,

02.05.2024 tarihli ve 32533 sayılı Resmi Gazete’de Tarımsal Üretime Dair Faiz/Kâr Payı Destekli Yatırım Ve İşletme Kredisi/Finansmanı Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2024/15) yayımlanmış olup ilgili Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240501-2.htm ulaşabilirsiniz.