YILLIK İŞLETME CETVELİ

317

2023 DÖNEMİ YILLIK İŞLETME CETVELİ SÜRE UZATIMINA İLİŞKİN

Değerli Sanayicimiz,

Bilindiği üzere, Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nde yer alan veriler içerisinde Yıllık İşletme Cetveli’nde toplanan bazı verilerin de bulunması, enflasyon muhasebesine geçiş ile uygulanması gereken enflasyon düzeltmesine ilişkin işlemlerin işletmelerde oluşturduğu iş yükü dikkate alındığında faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin Yıllık İşletme Cetveli verme süreleri bir defaya mahsus olmak üzere 6 Mayıs 2024 tarihine (saat 23.59’a) kadar uzatılmıştır.

Bu kapsamda https://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden veya e-devlet kapısı üzerinden Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne girilerek Yıllık İşletme Cetveli’nin doldurulup “İl Müdürlüğüne Gönder” butonu kullanılarak, gönderme işleminin tamamlanması gerekmektedir. 6 Mayıs 2024 tarihine (saat 23.59’a) kadar Yıllık İşletme Cetveli’ni vermeyen işletmeler hakkında 6948 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesi gereği cezai işlem uygulanacaktır.

Destek için 09:00-17:00 saatleri arasında irtibat numarası 444 61 00 aranıp; önce 2, ardından 07 ve 1 numarası kodlandığında Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüze ulaşılarak bilgi alınabilecektir.

ANTALYA SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ