TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

2494

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN YENİ TTK GEÇİCİ 7 NCİ MADDE KAPSAMINDA RESEN TERKİN EDİLEN ŞİRKETE İLİŞKİN DUYURU

5 Yıl üst üste genel kurul yapmadığı için münfesih olmasına veya sayılmasına rağmen Türk Ticaret Kanununun Geçici 7. maddesi uyarınca Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 14/04/2014 tarih 8549 sayılı  Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilana rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan Alanya Ticaret Sicilinin (8357 numarasında kayıtlı ALMAR TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’nin 29/12/2014 tarihinde ticaret sicilinden resen silindiği ilan olunur.