Dosyalar

TÜM YÖNLERİYLE TEKNİK İFLAS VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

1623

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gelen yazıda belirtildiği üzere; TOBB ETÜ Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tarafından 3 Kasım 2021 Çarşamba 14:00 – 17:00 saatleri arasında “Tüm Yönleriyle Teknik İflas ve Alınması Gereken Önlemler “ konulu eğitim online olarak gerçekleştirilecektir.

Bu eğitimde iflas hakkında genel mahiyette kısa bilgi verildikten sonra; iflas nedenleri, kimlerin iflasa tabi olduğu, iflas yolları (takipli ve doğrudan iflas), iflas kararı ve kararın borçlu ve alacaklılar bakımından ne gibi sonuçlar doğuracağı, iflas masasının oluşması, masaya alacak yazdırılması, iflasta rehinli alacaklıların durumu, iflas idaresi, alacaklara ilişkin sıra cetveli ve buna karşı koyma yolları, iflasın kaldırılması ve kapanması ile iflas takibi başlamadan ya da iflas davası açılmadan önce iflastan korunma yolları ile iflas ve konkordato ilişkisi konularının aktarılması amaçlanmaktadır.

EK: Tüm Yönleriyle İflas ve Alınması Gereken Önlemler EğitimiEK

  • EK: Tüm Yönleriyle İflas ve Alınması Gereken Önlemler Eğitimi (500,91 KB)