YÜKSEKÖĞRETİMDE UYGULAMALI EĞİTİMLER ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ HAKKINDA

2848

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gelen yazıda belirtildiği üzere; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı 25.10.2021 tarihli ve E-75850160-304.03-76744 sayılı yazısında 17 Haziran 2021 tarih ve 31514 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesi uyarınca örgün eğitim veren ön lisans ve lisans programlarının müfredatlarında yer alması kaydıyla işletmede mesleki eğitim veya staj yaptırılabilecek programlar belirlenerek bildirilmiştir. Belirlenen program listesinde yer almayıp müfredatında 3+1 ve 7+1 eğitim sistemi uygulanan programların da işletmede mesleki eğitim yaptırılabilecek programlar kapsamında sayılması hususu 06.10.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve uygun görülmüştür.