TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ’NDEN BİLGİLENDİRME

2316

Türk Standartları Enstitüsü, revizyondaki değişiklikler ile ilgili eğitimlerin TSE Eğitim Dairesi Başkanlığınca verileceği, geçiş süresince Türk Standartları Enstitüsü tarafından belgeli kuruluşlara gerekli bilgi desteği sağlanacağı konusunda bilgilendirme yaptı.

Türk Standartları Enstitüsünden odamıza ulaşan yazıda, TS EN ISO 14001 standardının 2015 versiyonunun ISO tarafından 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlandığı, bu doğrultuda da TSE tarafından adapte olarak (Türkçe kapak, İngilizce metin) 23 Ekim 2015 tarihinde yayınlandığı belirtilmiştir.   

Yazıda devamla, TSE Çevre Yönetim Sistemi Yürütme Komitesi’nin;

• 04 Ocak 2016 tarihinden itibaren TS EN ISO 14001: 2015 ÇYS standardına göre Belgelendirme ve Belge Yenileme başvurularının kabul edilmesine,

• TS EN ISO14001:2004 ÇYS standardına göre Belgelendirme veya Belge Yenileme tetkiki sonucunda alınan belgelerin son geçerlilik sürelerinin 14 Eylül 2018 olarak düzenlenmesine

• TS EN ISO 14001: 2004 ÇYS standardına göre belgesi devam eden kuruluşlarda;

a. Belge geçerlilik tarihi 14 Eylül 2018’den sonra olan belgelerin son belge geçerlilik tarihinin 14 Eylül 2018’den sonra olan belgelerin son belge geçerlilik tarihinin 14 Eylül 2018 olarak belirlenmesine;
b. TS EN ISO 14001:2015 ÇYS standardına geçiş yapmak isteyen kuruluşlarda Belge Yenileme (Geçiş) tetkiki gerçekleştirilmesi hususunda,
karar aldığı bildirilmektedir.

Yeni revizyondaki değişiklikler ile ilgili eğitimlerin TSE Eğitim Dairesi Başkanlığınca verileceği, geçiş süresince Türk Standartları Enstitüsü tarafından belgeli kuruluşlara gerekli bilgi desteği sağlanacağı belirtilmiştir.   

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.