YILLIK İŞLETME CETVELİ

288

6948 sayılı kanunun 5. maddesi gereği, sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin, bir önceki yıla ait faaliyetlerini içeren bilgilerin yer aldığı “Yıllık İşletme Cetvelini” her yılın ilk dört ayı içerisinde; 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında, e-devlet web sayfasında bulunan “Sanayi Sicil İşlemleri” uygulamasını kullanarak elektronik ortamda giriş yapmaları zorunludur.

Süresi içerisinde, elektronik ortamda yıllık işletme cetvelini vermeyen sanayi sicil belgesine sahip işletmelere; 6948 sayılı kanunun 9. maddesi gereği, 2024 yılı içerisinde 8.322 (Sekiz bin üç yüz yirmi iki) TL idari para cezası uygulanacaktır. Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin, yıllık işletme cetveli bildirme yükümlülüğünü, oluşabilecek yoğunluklar nedeniyle, son günlere bırakmadan yerine getirmeleri önem arz etmektedir.

Bu bağlamda Sanayi siciline kayıtlı işletmelerin mağdur olmamaları için 2023 yılına ait yıllık işletme cetvellerinin son günü olan 30 Nisan 2024 tarihine kadar Yıllık İşletme Cetvellerinin elektronik ortamda https://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresinden yada http://www.sanayi.gov.tr “E-Hizmetler Bölümü/Sanayi Sicil Bilgi Sistemi ” adımından girişinizi yapabilirsiniz.

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.