KALİTE EĞİTİMLERİMİZ SÜRÜYOR

15403

ODAMIZDAN ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
Odamız ve Antalya  TSE Belgelendirme Müdürlüğü İşbirliği ile 16 – 18 Ocak 2007 Tarihlerinde Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi gerçekleştirildi.

Odamız ve Antalya  TSE Belgelendirme Müdürlüğü İşbirliği ile 16 – 18 Ocak 2007 Tarihlerinde Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi gerçekleştirildi.

Amacı, “Çevre yönetim sisteminin , çevre politikalarının geliştirilmesi, uygulanması, başarıya ulaştırılması,gözden geçirilmesi ve sürekliliğinin sağlanmasını amaçlayan kuruluşlar için kuruluş yapısı , planlama faaliyetleri, sorumluluklar,uygulamalar,usuller ve işlemleri ile çevre yönetim sistemleri standartları ve çevre yönetim sisteminin kurulması çalışmalarının basamaklarının anlatılması” olan eğitim ALTSO Sürekli Eğitim merkezi dersliklerinde gerçekleştirilecek:
16 – 18 Ocak 2007 tarihlerinde gerçekleştirilecek Eğitimi TSE Belgelendirme Müdürlüğünden Baş Tetkikçi Kaya Kars verdi. Eğitimin konu başlıkları ise  “Çevre Yönetim Sistemi Temel Kavramları, Çevre Politikaları, Çevre Programının Geliştirilmesi,Sorumluluklarının Tanımlanması ve Çevre Prosedürlerinin Tanımlanması, TS EN ISO 14001:1997 İle TS EN ISO 14001:2004 Standartı Maddeleri Arasındaki Farklılıkların Anlatılması, TS EN ISO 14001 Standartı Maddelerinin Yorumlanması, Sağlık,Güvenlik Ve Kalite Yönetim Sistemlerinin Çevre Yönetim Sistemleri İle Entegrasyonu, Pratik Ve Örnek çalışmalar”  olarak belirlendi. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Oda Başkanımız  Kerim Taç, Çevreye duyarlı tüm kurum ve kuruluş çalışanları, hotel işletmecileri, sanayi ve yan sanayi kuruluşlarında çalışanlar, kuruluşunda çevre politikalarını uygulayan ve geliştirmek isteyen kuruluşlar ve çalışanlar,çevreye zarar veren her türlü atık ve atıkların imhasında çalışanlar ve çevreye ilgi duyan kişi ve kişilerin söz konusu eğitimden büyük yarar sağladığı açıklandı.
Taç, bundan sonra da devam edecek eğitimlere katılmak isteyenlerin ALTSO Sürekli Eğitim Merkezi ne başvurmaları gerektğini sözlerine ekledi.